Marijampolio seniūnijoje aplinkosaugininkai paėmė nelegalaus sąvartyno transporto priemonę

0
69

Aplinkos apsaugos departamento būdraujantys pareigūnai, vykdydami tikslinę išvyką, balandžio 8-ąją, Velykų šeštadienį, per pasalą prie nelegalaus sąvartyno Vilniaus rajone, Juodžių kaime, užfiksavo, kaip atvežama ir iškraunama daugiau kaip 5 kub. m nepavojingųjų atliekų. 

Pažeidimą padaręs pilietis buvo informuotas, kad už daugiau nei 5 kub. m nepavojingųjų atliekų atvežimą ir atsikratymą gali būti skiriamas nusižengimo padarymo įrankių, transporto ir kitų priemonių, naudotų darant nusižengimą, konfiskavimas.

Kadangi tai ne pirmas šio asmens panašaus pobūdžio nusižengimas, atliekas atvežęs automobilis buvo sulaikytas ir pristatytas į laikinąją automobilių saugojimo aikštelę. Dėl automobilio poėmio sankcionavimo departamentas medžiagą perdavė teismui. 

Be to, asmuo nesutiko geranoriškai bendradarbiauti ir priešinosi departamento pareigūnų teisėtiems veiksmams, todėl buvo iškviesti ir policijos pareigūnai. 

Kadangi departamentas dėl sąvartyno Juodžių kaime į Generalinę prokuratūrą kreipėsi jau anksčiau, prokuratūrai bus perduota ir medžiaga apie šeštadienį nustatytą atvejį.

Primename, kad tyrimas dėl neteisėto sąvartyno tęsiamas. Įtariant, kad Juodžių kaime buvo užkastos statybinės atliekos, departamento prašymu Lietuvos geologijos tarnyba kovą georadaru atliko bandomuosius tyrimus, Aplinkos apsaugos agentūros specialistai paėmė grunto ėminius. Laboratorinių tyrimų rezultatų duomenimis, sunkiųjų metalų ir naftos angliavandenilių koncentracijos neviršijo nustatytų ribinių verčių.

Balandį departamento pavedimu agentūros darbuotojai  paėmė atliekų ėminius, kad būtų nustatyta,  ar atliekų sudėtyje esančios medžiagos klasifikuojamos kaip pavojingosios. Planuojami ir papildomi tyrimai georadaru.

Be to, Juodžių kaime valstybinėje miško žemėje, patikėjimo teise valdomoje Nacionalinės žemės tarnybos, atlikti ekogeologiniai tyrimai – nustatyta, kad gruntinis vanduo neužterštas, bet atliekomis užterštas pats gruntas. 

Vasarį sklypų savininkams išsiųsti privalomieji nurodymai sutvarkyti nelegaliai išverstas atliekas. Šiuo metu už žemės paviršiaus teršimą atliekomis trijuose sklypuose preliminariai apskaičiuota žala aplinkai yra beveik 4,3 mln. eurų, ją turės atlyginti teršėjai. Gavus atliekų ėminių rezultatus, žala bus tikslinama. Jei bus nustatyta, kad sklypuose buvo kasamos naudingosios iškasenos, bus taikoma mokestinė prievolė už neteisėtai pasisavintus gamtos išteklius.

AAD informacija