Maždaug 200 jaunuolių nuo rugsėjo sieks atsargos leitenanto laipsnio: mokymus pradės 11-oji kariūnų aspirantų karta

0
159

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (JKVM) – antrasis išsilavinimas studentams, kurio siekti šiemet vėl pradės gausus būrys šalies jaunuolių. Rugsėjį startuos jau 11-oji kariūnų aspirantų karta: šiuo metu jau 172 jaunuoliai yra pripažinti tinkami tarnybai ir priimti į JKVM, o iš viso į mokymus šiemet planuojama priimti 210 aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų. Jaunuoliai JKVM tarnybą atliks trijuose miestuose: Vilniuje – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, Kaune – Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje ir Dr. Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnyboje bei Klaipėdoje – LDK Butigeidžio dragūnų batalione ir Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai – viena privalomosios pradinės karo tarnybos formų. Ją atliekantys 18–32 metų aukštųjų mokyklų studentai ir absolventai, pagal tarpukario Lietuvos tradicijas vadinami kariūnais aspirantais, įgyja pagrindinį karinį parengimą, išmoksta veikti karinio vieneto sudėtyje ir jam vadovauti. Sėkmingai baigusiems trejų metų kursą JKVM absolventams suteikiamas atsargos jaunesniojo karininko (leitenanto) laipsnis ir rezervo būrio vado kvalifikacija.

Pabaigus šiuos mokymus atsiveria galimybė likti tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir siekti karininko karjeros. Taip pat sudaroma galimybė suderinti aukštąjį išsilavinimą su įgytu kariniu parengtumu bei pritaikyti savo kvalifikacijas tarnaujant Lietuvos kariuomenėje.

Mokymai vyksta kas antrą savaitgalį nuo rugsėjo iki gegužės. Vasarą kariūnai aspirantai dalyvauja dviejų savaičių trukmės taktinėse lauko pratybose, kuriose yra įtvirtinamos per metus įgytos žinios.

Šiemet Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus baigęs ir atsargos leitenanto laipsnį gavęs Naglis Budkus sako, kad ilgai svarstė studijuoti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, tačiau galiausiai nusprendė įstoti į Vilniaus Universitetą. JKVM suteikė galimybę jaunuoliui įgyti abu norimus išsilavinimus.

„Norėjosi nors kokiu nors būdu atlikti tarnybą kariuomenėje, o JKVM pasirodė kaip puiki galimybė suderinti karinę tarnybą su civiliniu gyvenimu. JKVM padėjo pažinti kariuomenės virtuvę ir suprasti, ar man tai patinka ir ar aš čia tinku. Supratau, kad jaučiuosi gerai ir baigęs kursus nusprendžiau darbintis Lietuvos kariuomenėje“, – sako JKVM absolventas, kuris pabrėžia, kad šie mokymai suteikia ypatingą galimybę specifinių sričių, tokių kaip IT, specialistams, kadangi po mokymų galima lengvai suderinti tiek įgytą civilinį, tiek karinį išsilavinimą.

Toks civilinio ir karinio išsilavinimo suderinimas gali būti ypač aktualus trūkstamų profesijų atstovams, kurie įsidarbinę Lietuvos kariuomenėje gali gauti iki 100 proc. tarnybinio atlyginimo dydžio priemoką

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai buvo atnaujinti 2012 m., siekiant stiprinti šalies gynybinius pajėgumus – rengti Lietuvos kariuomenei reikalingus specialistus ir karininkus (būrių vadus) rezervui, o taip pat ugdyti Lietuvos Respublikos pilietį, pasirengusį atlikti konstitucinę pareigą – ginklu ginti savo valstybę.

Nuo JKVM kursų atnaujinimo jau išleistos 8 kariūnų aspirantų laidos. Mokymus baigė 1258 atsargos leitenantai, iš kurių 160 tęsia tarnybą Lietuvos kariuomenėje.

KAM informacija