Mikroplastikų poveikis ir veiksmai, kurių imamasi Europos Sąjungos mastu

0
165

Mikroplastikai – mikroskopinio dydžio kietos polimero dalelės, kurios išsiskiria į aplinką naudojant ar gaminant įvairius plastiko turinčius produktus (pvz. padangas, sintetinius drabužius, plastiko granules) arba produktus į kuriuos dėl tam tikrų tikslų yra pridedama mikroplastikų (pvz. į skalbiklius, kosmetikos gaminius, tręšiamuosius produktus, sintetinius sporto paviršius).

Mikroplastikai yra labai patvarūs, todėl patekę į aplinką nesuyra ir per vandenį, orą, dirvožemį ar net maisto grandine yra lengvai pernešami į kitas vietas, kas sukelia negrįžtamą poveikį ekosistemoms. Paskaičiuota, kad per metus iš produktų, kuriuose yra sąmoningai pridėtų mikroplastikų, į aplinką patenka 42 000 tonų mikroplastikų.

2019 m. Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – ECHA) pateikė dokumentaciją Europos Komisijai (toliau – EK) su pasiūlymu plačiu mastu apriboti sąmoningai pridėtų mikroplastikų naudojimą Europos Sąjungos (ES) / Europos ekonominės erdvės (EEE) rinkai teikiamuose produktuose. Remiantis ECHA skaičiavimais toks ribojimas per 20 metų padėtų išvengti 500 000 tonų mikroplastikų patekimo į aplinką.

AAD informacija