Ministras inspektavo Rokantiškėse vykdomus karinio miestelio statybos darbus

0
118

Vakar krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas apžiūrėjo Vilniaus rajone, įgyvendinamas karinio miestelio statybas. Šiuo metu pagrindiniai statybos darbai yra baigti ir tęsiami vidaus patalpų bei lauko infrastruktūros įrengimo darbai.

„Trijų karinių miestelių statybos – ypatingos strateginės reikšmės projektas Lietuvos kariuomenei. Moderniai, pagal šiuolaikinius kariuomenės standartus įrengti nauji kariniai miesteliai prisidės prie karių tarnybos ir gyvenimo sąlygų gerinimo ir Lietuvos kariuomenės pajėgumų augimo“, – ministras A. Anušauskas.

Rokantiškių karinio miestelio, kurį vysto „Darnu Group“, plotas – 17,7 ha. Baigus statybas į šį karinį miestelį įsikels Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotojo pėstininkų bataliono kariai, kurie šiuo metu laikinai yra dislokuoti Marijampolėje.

Miestelyje bus pastatyti administracinės ir specialiosios paskirties pastatai: kareivinės, valgykla, štabas, medicinos punktas, sportui skirtos patalpos ir aikštės, ramovė su koplyčia, o taip pat techninės paskirties pastatai: sandėliai, garažai, degalinė, plovyklos, technikos ir sandėliavimo stoginės, rikiuotės ir technikos aikštės, automobilių parkavimo aikštelės, ir kita reikalinga infrastruktūra.

Nauji kariniai miesteliai yra statomi ir Pajūrio miestelyje Šilalės rajone bei Šiauliuose. Visų trijų miestelių statybas planuojama užbaigti 2023 m. pabaigoje – 2024 m. pradžioje. Visuose trijuose naujuose miesteliuose galės dirbti ir tarnauti iki 2,4 tūkst. karių ar krašto apsaugos sistemos civilių darbuotojų.

Karinės infrastruktūros vystymas – vienas svarbiausių Krašto apsaugos ministerijos prioritetų. Karinė infrastruktūra Lietuvoje vystoma atsižvelgiant į tris pagrindinius kriterijus: priimančiosios šalies paramai keliamus reikalavimus, tinkamų treniravimosi, apgyvendinimo ir tarnybos sąlygų kariams užtikrinimą ir tinkamų kariuomenės įsigyjamos technikos bei ginkluotės aptarnavimo ir laikymo bei amunicijos saugojimo sąlygų sukūrimą.

Apie 10 proc. viso šalies gynybos biudžeto yra investuojama į Lietuvos kariuomenės infrastruktūros vystymą.

KAM informacija