Ministrė Jurgita Šiugždinienė sukritikavo futbolininkų pagerbimo renginį, kuriame dalyvavo A. Pukelis – Švinius

0
279

Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės pareiškimas.

Pasisakau ir pasisakysiu už skaidrumą sporto šakų federacijose, todėl man nepriimtinas ir nesuprantamas kai kurių federacijų elgesys.

Vakar Lietuvos futbolo federacijos surengtuose geriausių žaidėjų apdovanojimuose ant scenos lipo ir vieną apdovanojimų įteikė Arūnas Pukelis. Tai rodo, kad šis asmuo, kaip nuolat pažymima žiniasklaidoje, turėjęs problemų su teisėsauga, tebeturi didelę įtaką Lietuvos futbolo federacijoje. Tai visuomenėje kelia daug klausimų dėl pasitikėjimo ir skaidrumo pačia federacija. Labai gaila, kad federacijos vadovai to nesupranta ir taip patys kenkia futbolo įvaizdžiui ir ateičiai. 

Gerbiami Lietuvos futbolo federacijos vadovai, kiek dar abejonių ir nepasitenkinimo visuomenėje turės pasėti tokie jūsų veiksmai, kol pagaliau suprasite, kad vienintelis teisingas kelias yra atsiriboti nuo tokių veikėjų? Tokių veiksmų toleruoti negaliu.

Jau skelbėme, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija šalies sporto šakų federacijoms ir neįgaliųjų sporto organizacijoms paskirstė 10 mln. eurų jų 2022 metų aukšto meistriškumo sporto programoms finansuoti.

Šįmet nuspręsta valstybės finansavimo neskirti Lietuvos dziudo federacijos parengtai 2022 metų aukšto meistriškumo sporto programai. Švietimo, mokslo ir sporto Vidaus audito skyriui atlikus Lietuvos dziudo federacijos valstybės biudžeto lėšų naudojimo patikrinimą (atliktas lėšų, skirtų federacijos 2020 m. aukšto meistriškumo sporto programai įgyventi, auditas), rasta esminių pažeidimų, kurių federacija nesutiko ištaisyti.

Valstybės finansavimas šįmet taip pat neskirtas Lietuvos universalios kovos federacijai ir Lietuvos tautinių imtynių federacijai, nes jos nepateikė visų dokumentų ir informacijos, reikalingų siekiant gauti valstybės finansavimą (reikalavimai nustatyti Sporto įstatyme ir Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos apraše.

Lietuvos futbolo federacijai finansavimas buvo skirtas vadovaujantis teisės aktuose numatytais kriterijais. Tačiau visi suprantame, kad yra svarbūs ne tik kriterijai, bet ir federacijos vadovų elgesys visuomenėje, kuris formuoja federacijos įvaizdį. Federacija turi pasitvirtinusi Etikos kodeksą, tačiau jo nuostatos, matyt, tik popieriuje.

Visiems taikome ir taikysime griežtus skaidrumo reikalavimus. Visoms sporto šakų federacijoms jie vienodi. Jeigu nesilaikoma reikalavimų, sporto šakos federacija turi susitaikyti su pasekmėmis. Visuomenė turi teisę žinoti, kur naudojamos sporto federacijoms skirtos lėšos ir kad jos naudojamos pagal paskirtį.