Lietuva, tęsdama nenutrūkstamą karinės paramos teikimą, kariaujančiai Ukrainai perdavė dar puspenkto milijono šaudmenų

0
103

Iki šių metų rudens Lietuvos Ukrainai perduota karinė parama jau apima sraigtasparnius Mi-8, priešlėktuvinius pabūklus L-70 su amunicija, M113 šarvuotuosius transporterius, milijonus šovinių, granatsvaidžių amuniciją.

Ukrainai netrukus bus perduotos ir NASAMS raketų paleidimo sistemos, antidronai, logistinė technika ir kitos paramos.

Be perduodamos karinės technikos ir įrangos Lietuva nuolat aktyviai apmoko ukrainiečių karius, teikia ukrainiečiams gydymą ir reabilitaciją, rengia ekspertines konsultacijas, skiria lėšas į tarptautinius paramos Ukrainai fondus.

Lietuvos parama Ukrainai nuo karinės invazijos pradžios pasiekė 0,5 mlrd. eurų ir bus teikiama toliau – 2024-2026 metais numatomas 200 mln. eurų vertės karinės paramos paketas. Bendras Lietuvos paramos Ukrainai vertė sudaro daugiau nei 1 milijardą eurų arba daugiau nei 1,2 proc. mūsų BVP (pusė šios sumos yra karinė parama).

KAM informacija