JK vadovaujamos Jungtinės ekspedicinės pajėgos mokosi apsaugoti povandeninę infrastruktūrą

0
19

Prasidėjo mėnesį truksianti Jungtinių ekspedicinių pajėgų (angl. JEF) reagavimo operacija „Nordic Warden“, kuria siekiama sustiprinti svarbios povandeninės infrastruktūros apsaugą regionuose nuo Šiaurės Atlanto iki Baltijos jūros.

Per reagavimo operaciją „Nordic Warden“  JEF šalys, taip pat ir Lietuva, treniruosis keistis informacija su šalimis partnerėmis ir koordinuotai bei sinchronizuotai reaguoti, siekiant apsaugoti kritinės svarbos povandeninę infrastruktūrą.

Operacijos metu, bendradarbiaujant JEF šalių oro ir jūrų pajėgoms, bus atlikta žvalgomųjų skrydžių, bus vykdomi patruliavimai. Taip pat bus stiprinamas keitimasis informacija, veiksmų koordinavimasis tarp šalių, kad būtų užtikrinta, jog JEF atsakomybės jūroje esantys laivai  būtų dar geriau informuoti apie esamą padėtį.  „Nordic Warden“ operacija vykdoma iš Jungtinėje Karalystėje Nortvude veikiančios JEF vadavietės.

JEF operacija „Nordic Warden“ savo  pobūdžiu yra panaši į  2023 m. gruodį JEF pirmą kartą aktyvuotą atsako priemonę reaguojant  į kritinės infrastruktūros pažeidimus Baltijos ir Šiaurės jūrų regionuose ir skiriant JEF pajėgas reaguojant į realų  įvykį –  reaguojant į incidentus Baltijos jūroje, kurių metu buvo apgadintas kabelis, jungiantis Švediją ir Estiją bei dujotiekis tarp Suomijos ir Estijos.

Lietuvai  dalyvavimas Jungtinių ekspedicinių pajėgų veikloje  –  tai vienas iš pirmųjų atsako priemonių į bet kokią krizę, taip pat ir povandeninės infrastruktūros pažeidimą.  Bendradarbiaujant per JEF galima  sutelkti išteklius, dalytis žvalgybine informacija ir rasti daug bendrų sprendimų bendriems regioninio saugumo iššūkiams spręsti.

Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms vadovauja Jungtinė Karalystė, o pajėgas sudaro dešimties Šiaurės Europos šalių partnerių skiriami jūrų, oro, sausumos pajėgumai: JK, Danijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Norvegijos, Švedijos, Suomijos ir Islandijos. JEF dalyvaujančių valstybių geografinis artumas, bendros jūrų sienos ir  bendra ekonomika lemia, kad bendradarbiavimas prisidedant prie povandeninės infrastruktūros saugumo užtikrinimo yra ne tik naudingas, bet ir būtinas.

KAM informacija