Nuo vasario 27 d. 00 val. Lietuvos laiku uždaroma šalies oro erdvė visiems oro vežėjams, turintiems Rusijos Federacijos išduotą oro vežėjo pažymėjimą

0
321

Tokį sprendimą Vyriausybė priėmė reaguodama į tebesitęsiančius Rusijos veiksmus Ukrainoje.

Rusijos Federacijos oro vežėjo pažymėjimą turintiems oro vežėjų orlaiviams nebus leidžiama nei įsikristi, nei išskristi per Lietuvos erdvę. Šis sprendimas priimtas neterminuotam laikui.

Oro erdvė bus uždaryta koordinuotai su Estija bei Latvija.

Apie šiuos Baltijos šalių Vyriausybių sprendimus bus informuota Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO).

Lietuvoje apie šį Vyriausybės sprendimą VĮ „Oro navigacija“ paskelbs NOTAM pranešimu.

VRM informacija