Nuosavu transportu vaikus į mokyklas vežantiems tėvams bus kompensuojama daugiau kelionės išlaidų

0
727

Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendė padidinti 1 km kelionės išlaidų kompensavimo dydį tėvams (globėjams, rūpintojams), vežantiems vaikus į švietimo įstaigas privačiu transportu. Dabar kompensuojama 0,23 Eur už 1 km, o nuo kitų mokslo metų – tai yra nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. kompensacija sieks 0,28 Eur už 1 km.

Taip pat pažymima, kad nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. kelionės išlaidos bus kompensuojamos ir vaikų, kuriems paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, tėvams (globėjams, rūpintojams), gyvenantiems toliau nei 3 km nuo mokyklos, važiuojantiems iki artimiausios pagal aptarnaujamą teritoriją Savivaldybės mokyklos atitinkama ugdomąja kalba.

Patirtos kelionės išlaidos, kaip ir iki šiol, bus kompensuojamos tėvams (globėjams, rūpintojams), kurių vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, gyvenantys toliau nei 3 km nuo mokyklos ir neturintys galimybės atvykti į mokyklą visuomeniniu transportu, mokykliniu autobusu arba specialiaisiais reisais.

Kelionės išlaidų kompensacijos priklauso ir tėvams (globėjams, rūpintojams), kurių vaikai turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), bei vaikai, turintys įgimtų ar įgytų sutrikimų, kuriems Pedagoginė psichologinė tarnyba rekomendavo ugdymą pagal priešmokyklinio ir (ar) bendrojo ugdymo programas, iki artimiausios Savivaldybės mokyklos (klasės), o nesant galimybės užtikrinti ugdymo, atitinkančio mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius – į kitos savivaldybės teritorijoje esančią artimiausią mokyklą (klasę).

„Sparčiai augančios kuro kainos – nemaža našta tėvams, kurie savo atžalas veža į mokyklas privačiu transportu. Savivaldybė jau daugiau kaip 9 metus suteikia galimybę tėvams, vežantiems savo vaikus į mokyklą ir atgal namo, gauti kelionės išlaidų kompensaciją, ir šios kompensacijos dydžio didinimas ypač šiuo metu yra labai aktualus“, – sako Švietimo skyriaus vedėja Sofija Segen.

Už vaikų pavėžėjimą į mokyklą privačiu transportu Vilniaus rajono savivaldybė kiekvieną mėnesį vidutiniškai sumoka apie 12 tūkst. Eur kompensacijų. Švietimo skyriaus duomenimis, į mokyklas privačiu transportu šiais metais yra pavežama 80 mokinių.

Vilniaus raj. Savivaldybės informacija