Nustatė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ reguliuojamosios veiklos pažeidimą ir skyrė beveik 40 tūkst. eurų baudą

0
274

Po reguliuojamosios veiklos neplaninio patikrinimo Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) konstatavo, kad bendrovė tikrinamuoju laikotarpiu – 2019 m. birželio mėn. – netinkamai nustatė planuojamus supirkti ir supirko netinkamus šilumos kiekius. Už šį reguliuojamosios veiklos pažeidimą VERT bendrovei skyrė 38 273,75 Eur dydžio sankciją.

Patikrinus, ar bendrovė, supirkdama šilumos kiekį, tinkamai laikėsi  nustatytų reikalavimų, išsiaiškinta, kad sudarant preliminarų šilumos gamybos grafiką iš AB „Vilniaus šilumos tinklai“ buvo nustatyti supirkti didesni nei šilumos aukcione pasiūlyti parduoti paros šilumos kiekiai, o iš kitų šilumos aukciono dalyvių supirkti mažesni šilumos kiekiai. Sudarant preliminarų šilumos gamybos grafiką negali būti viršijamas konkretaus šilumos aukciono dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodytas parduodamas paros šilumos kiekis, MWh.

VERT pažymi, kad galiojantis teisinis reglamentavimas vienareikšmiškai nustato bendrovei pareigą dalyvauti šilumos supirkimo aukcionuose, vadovaujantis aukcionų vykdymo tvarka. Supirkdama neteisingus šilumos kiekius bendrovė pažeidė  nustatytus reikalavimus.

VERT, priimdama sprendimą skirti sankciją, atsižvelgė į patikrinimo metu užfiksuotas aplinkybes, bendrovės pateiktus paaiškinimus, taip pat pažeidimo pavojingumą, trukmę, sukeltas pasekmes, lengvinančią aplinkybę. Įvertinusi tai, kad bendrovė yra patyrusi šilumos rinkos dalyvė bei siekdama sukurti paskatas bendrovei ateityje laikytis  nustatytų reikalavimų, VERT nusprendė, kad skirta piniginė bauda yra adekvati ir proporcinga padaryto pažeidimo pobūdžiui.

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ įpareigoti baudą sumokėti per 30 kalendorinių dienų nuo VERT nutarimo įsigaliojimo dienos.