Nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl įtartos didelio kiekio medicininių apsaugos priemonių vagystės

0
166

Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė, įvertinusi ikiteisminio tyrimo metu gautus duomenis, liudytojų parodymus, priėmė sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl įtartos didelio kiekio medicininių apsaugos priemonių vagystės. Tyrimas nutrauktas konstatavus, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 178 str. 3 d. (Vagystė) buvo pradėtas 2021 m. balandžio mėn., gavus Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro (toliau – ESSC) pareiškimą, kuriame nurodoma, kad prasidėjus karantinui dėl COVID-19 ligos, 2020 m. kovą buvo sudaryta sutartis su viena Kinijos įmone dėl medicininių asmeninių apsaugos priemonių įsigijimo už daugiau kaip 24,6 mln. eurų. Pagal sutartį į Lietuvą 2020 m. kovo – rugpjūčio mėn. atgabentos medicininės apsaugos priemonės buvo paskirstomos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms pagal jų nurodytus poreikius. ESSC, 2021 metais įvertinęs iš tiekėjo gautų ir paskirstytų prekių dokumentaciją, pastebėjo, kad galimai trūksta didelio kiekio prekių – apsauginių akinių, medicininių kepurių ir kaukių, vienkartinių chalatų bei pirštinių, kurių bendra vertė galėjo viršyti 900 tūkst. eurų. Tyrimo metu buvo siekiama nustatyti, ar nebuvo pagrobtas svetimas didelės vertės turtas, taip padarant žalą valstybei.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad pagal dokumentus į Lietuvos Respubliką buvo pristatytos ir muitinėje deklaruotos visos sutartyje numatytos prekės (nustatyti tik nežymūs neatitikimai). Išanalizavus ir įvertinus ESSC, Susisiekimo ministerijos, Muitinės departamento, Krašto apsaugos ministerijos, AB „Lietuvos paštas“, logistikos įmonės, kuri buvo atsakinga už gautų prekių paskirstymą medicinos įstaigoms, asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus dokumentus bei duomenis apie gautus ir fiksuotus medicininių apsaugos priemonių kiekius, kurie iš Kinijos atgabenti į Lietuvos Respubliką, konstatuota, kad medicininės apsaugos priemonės buvo apskaitytos pagal du mato vienetus – dėžių kiekį bei bendrą krovinio masę kilogramais. Skaičiuojant dėžėse esančių prekių kiekį vienetais buvo pasirenkamos atsitiktinės dėžės, o šiose dėžėse buvęs kiekis buvo standartiškai pritaikomas likusioms dėžėms. Pažymėtina, kad dėžėse buvęs medicininių apsaugos priemonių kiekis tiksliai vienetais nebuvo nei apskaitytas dokumentuose, nei realiai apskaičiuotas jas gaunant, tad jo nustatyti faktiškai nėra galimybės. Neturint tikslios informacijos apie realiai gautų prekių vienetų kiekį, nėra galimybės nustatyti ir tikslaus medicininių apsaugos priemonių vienetų kiekio trūkumo, jeigu toks iš esmės buvo.

Gautos prekės iš dėžių buvo išskirstomos vienetais ir vėl pakuojamos į dėžes pagal medicinos įstaigų nurodytus poreikius ir pristatomos gavėjams. Pristatyti reikalingas prekes medicinos įstaigoms buvo naudojamasi ne tik logistikos įmonės, bet ir Krašto apsaugos ministerijos paslaugomis. Dalis medicinos įstaigų neperskaičiavo gautų medicininių apsaugos priemonių, tad nustatyti tikruosius gautų prekių vienetų skaičius nėra galimybių.

Nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą nurodoma, jog gauti duomenys leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad nebuvo vedama detali ir tiksli gautų medicininių priemonių apskaita nei šias pristatant į sandėlius, nei paskirstant sveikatos priežiūros įstaigoms, todėl ESSC pareiškime įvardyti prekių trūkumai negali būti pagrįsti objektyviais duomenimis.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikti visi būtini procesiniai veiksmai, imtasi visų galimų priemonių surinkti tyrimui reikšmingus duomenis bei ištirti ESSC pareiškime nurodytas aplinkybes, tačiau objektyvių duomenų, kurie leistų neginčijamai pagrįsti, kad galėjo būti padaryta nusikalstama veika, nebuvo gauta.

Prokuratūros informacija