Nutraukiama valstybinės žemės panaudos sutartis su „Maskvos namais“

0
170

Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) Vilniaus miesto skyrius priėmė sprendimą prieš terminą nutraukti 1446 kv. m ploto valstybinės žemės sklypo panaudos sutartį su VšĮ „Maskvos kultūros ir verslo centras – Maskvos namai“ Vilniuje, A. Juozapavičiaus gatvėje („Maskvos namai“).

NŽT Vilniaus miesto skyriaus vedėjo įsakyme rašoma, kad toks sprendimas priimtas remiantis LR civilinio kodekso straipsniu dėl daikto neatlygintinio naudojimo sutarties nutraukimo prieš terminą, kai panaudos gavėjas naudoja daiktą ne pagal paskirtį. LR žemės įstatymas numato, kad valstybinė žemė, išskyrus kai kurias išimtis, gali būti perduodama neatlygintinai naudotis tik valstybės ir savivaldybių funkcijoms atlikti.

Toks NŽT sprendimas priimtas atsižvelgiant ir į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį, kurioje konstatuojama, kad „Maskvos namų“ veikla kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

Teismo procesą dėl „Maskvos namų“ likimo sostinėje Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme laimėjo Vilniaus miesto savivaldybė. Teismo sprendimas įsiteisėjo praėjusią savaitę. Savivaldybė dėl valstybinės žemės sklypo panaudos sutarties su „Maskvos namais“ nutraukimo kreipėsi į NŽT, o dėl pastato griovimo – į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją.

NŽT sprendimas prieš terminą nutraukti valstybinės žemės sklypo panaudos sutartį su VšĮ „Maskvos kultūros ir verslo centras – Maskvos namai“ gali būti skundžiamas LR administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.