Pabradėje pasveikinta naujoji JAV karių rotacija

0
231

„Jungtinių Amerikos Valstijų buvimas Lietuvoje ir įsipareigojimai regiono saugumui šiuo metu yra kaip niekad tvirti.  Sveikiname JAV įsipareigojimą užtikrinti nepertraukiamą JAV bataliono buvimą Lietuvoje,  o mes savo ruožtu  ir toliau tvirtai tęsime savo  įsipareigojimą  teikti  priimančiosios šalies paramą ir gerinti sąlygas JAV karių buvimui Lietuvoje,“ –  sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas tarnybą  Lietuvoje pradėjus naujajai JAV Sausumos pajėgų bataliono rotacijai.

Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas vadas Valdemaras Rupšys pažymi, jog JAV ir Lietuvos ginkluotųjų pajėgų sąveika nėra duotybė, bet pasiekiama sunkiu darbu ir bendromis pratybomis. „Iškilus grėsmei pirmieji savo namų stotų gintų Lietuvos kariai, bet JAV palaikymas yra gyvybiškai svarbūs tiek NATO pozicijos stiprinimui rytiniame Europos flange, tiek atgrasant priešiškas jėgas“, – vasario 2 d. Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje surengtoje ceremonijoje. 

„Rusijos karas Ukrainoje rodo strateginę sąjungininkų buvimo NATO rytiniame flange svarbą. Ši septintoji JAV pajėgų rotacija be pertraukos Lietuvoje yra aiškus signalas, kad JAV įsipareigojimas NATO aljansui yra nepajudinamas”,  –  sako JAV ambasadorius Robertas Gilchristas.

Devynių mėnesių trukmės tarnybai į Lietuvą amerikiečių kariai atvyko iš nuolatinės savo dislokacijos vietos Teksaso valstijoje, Fort Hude. Būdami Lietuvoje jie nuolat dalyvaus pratybose ir taip didins sąjungininkų kariuomenių sąveiką.

8 -ojo kavalerijos pulko 1-ojo bataliono „Mustangs“ (1-8) ir 16-ojo lauko artilerijos pulko 3-ojo bataliono „Rolling Thunder“ (3-16) kariai įsikūrė Lietuvos kariuomenės poligone Pabradėje sąjungininkų kariams skirtoje  stovykloje.  Čia  įrengta reikiama karinė infrastruktūra, kuri užtikrina  tinkamas sąjungininkų kariams treniruočių ir gyvenimo sąlyga – kareivinės, administracinės patalpos, valgyklos,  logistikos aikštelės, kt.

 JAV  yra strateginė Lietuvos partnerė ir viena pagrindinių Baltijos regiono saugumą užtikrinančių sąjungininkių. Amerikiečiai aktyviai dalyvauja įgyvendinant saugumo užtikrinimo priemones Baltijos šalyse, stiprindami regiono saugumą ir stabilumą. Savo kariais, technika ir lėšomis JAV aktyviai prisideda prie mūsų gynybos.

KAM informacija