Padidėjo paskolos namų ūkiams būstui įsigyti, nors jų palūkanų normos kilo toliau

0
153

Lietuvos bankas paskelbė 2022 m. liepos mėn. pinigų finansų įstaigų (PFĮ) balanso ir palūkanų normų duomenis. Jie rodo, kad kredito įstaigų paskolos Lietuvos rezidentams per mėnesį padidėjo 306,0 mln. Eur, arba 1,2 proc. (metinis augimo tempas sudarė 15,7 %). Paskolos Lietuvos ne finansų bendrovėms per mėnesį išaugo 138,8 mln., arba 1,5 proc., o namų ūkiams – 130,3 mln. Eur, arba 1,0 proc. (metiniai augimo tempai buvo atitinkamai 16,8 ir 11,7 %). Paskolos finansų sektoriui padidėjo 37,2 mln., o valdžios sektoriui jos sumažėjo 0,4 mln. Eur. 2022 m. liepos pabaigoje paskolos šiems sektoriams sudarė atitinkamai 9,6 mlrd., 13,1 mlrd., 1,9 mlrd. ir 333,4 mln. Eur.

Kredito įstaigų paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 101,3 mln., 16,2 mln. ir 12,8 mln. – iki atitinkamai 10,9 mlrd., 883,4 mln. ir 1,3 mlrd. Eur.

Lietuvos rezidentų indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo 525,9 mln. Eur, arba 1,6 proc. (metinis augimo tempas buvo 3,8 %). Namų ūkių indėliai per mėnesį padidėjo 69,4 mln. Eur, arba 0,3 proc., o jų metinis augimo tempas buvo teigiamas (4,1 %). Ne finansų bendrovių indėliai padidėjo 127,6 mln., arba 1,4 proc., o jų metinis augimo tempas buvo neigiamas (–4,0 %). Valdžios ir finansų sektorių indėliai per mėnesį padidėjo atitinkamai 223,7 mln. ir 105,2 mln. – iki atitinkamai 3,7 mlrd. ir 945,6 mln. Eur. Ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai 2022 m. liepos pabaigoje sudarė atitinkamai 9,0 mlrd. ir 20,3 mlrd. Eur.

Lietuvos ne finansų bendrovių ir namų ūkių vienadieniai indėliai kredito įstaigose per mėnesį padidėjo atitinkamai 126,6 mln. ir 90,2 mln. – iki atitinkamai 8,7 mlrd. ir 16,6 mlrd. Eur.

Kredito įstaigų paskolų namų ūkiams naujų susitarimų palūkanų normos per mėnesį pakilo 0,25 proc. punkto – iki 3,94 proc. Paskolų būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams palūkanų normos padidėjo atitinkamai 0,29, 0,16 ir 0,08 proc. punkto. Šių paskolų palūkanų normos 2022 m. liepos mėn. sudarė atitinkamai 2,46, 8,92 ir 5,28 proc.

Lietuvos banko informacija