Pakedeno statybų leidimų išdavėjus Vilniaus regione

0
185

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko korupcijos rizikos analizę saugomų teritorijų direkcijų veiklos srityse: rengiant ir išduodant specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, tikrinant statinių projektus bei statinių atitiktį projekto sprendiniams. Analizės metu nustatyta, kad ne visais atvejais laikomasi pareigos į statybos leidimo išdavimą įtraukti tinkamas direkcijas, nevykdoma leidimų išdavimo kontrolė ir nustatyti konkretūs galimai neteisėtų statybų atvejai, dėl kurių siūloma svarstyti galimybę ginti viešąjį interesą.

Atlikus analizę nustatyta, kad statybą leidžiančių dokumentų išdavimo sistemoje egzistuoja galimybė tyčia ar dėl neatsargumo neįtraukti kompetentingos saugomos teritorijos direkcijos arba įtraukti ne tą. Tokie atvejai parodo, kad šiuo metu egzistuojantys kontrolės mechanizmai ir statybos valstybinės priežiūros sistema neužkardo atvejų, kai statybą leidžiantis dokumentas išduodamas be saugomos teritorijos direkcijos dalyvavimo, kai jos dalyvavimas yra privalomas.

Pavyzdžiui, Neries regioninio parko direkcija 2016 m. spalio 4 d. nepritarė sodo namo rekonstravimo projektui, nurodydama, kad jis prieštarauja Neries regioninio parko direkcijos specialiesiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams. Tačiau į vėliau pateiktų prašymų nagrinėjimą (dėl to paties projekto) savivaldybės administracija direkcijos neįtraukė ir 2017 m. sausio 18 d. išdavė statybą leidžiantį dokumentą.

Dėl šio ir dar kitų keturių neaiškumų keliančių atvejų, STT siūlo Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (VTPSI) bendradarbiaujant su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba įvertinti minimus pavyzdžius ir nustatyti, ar statybą leidžiantys dokumentai buvo išduoti teisėtai, ir spręsti klausimą dėl viešojo intereso gynimo.

Atsižvelgiant į tai, STT siūlo tobulinti statybos valstybinės priežiūros sistemą ir nustatyti prievolę VTPSI periodiškai tikrinti, ar į statybos, saugomoje teritorijoje, procesą buvo įtraukta pagal kompetenciją tinkama saugomos teritorijos direkcija.

Pastebėta, kad tinkamos direkcijos neįtraukimas galimas ir dėl to, kad nekilnojamojo turto registro išrašuose esanti informacija ne visada sutampa su Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis. Todėl STT siūlo inicijuoti priemones, kad skirtinguose registruose esanti informacija nesiskirtų.

Nevykdoma saugomų teritorijų direkcijų veiklos statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procese kontrolė, o statybos valstybinės priežiūros sistema ne visada pajėgi identifikuoti galimai netinkamus direkcijų sprendimus.

Pavyzdžiui, Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija 2018 m. kovo 14 d. pritarė vienbučio gyvenamojo namo statybos projektui, nepaisant to, kad dar 2018 m. vasario 5 d. nepritardama tam pačiam projektui nurodė, kad projekte numatyta nauja statyba prieštarauja Pavilnių regioninio parko tvarkymo plano sprendiniams.

STT korupcijos prevencijos pareigūnų nuomone, būtų tikslinga sukurti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vykdomą saugomų teritorijų direkcijų veiklos kontrolės mechanizmą, kuris apimtų planinius ir neplaninius išduotų specialiųjų reikalavimų ir tikrintų projektų patikrinimus.