Paminėtos Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos deklaracijos metinės

0
118

Šiandien, Lietuvos valstybės atkūrimo 105-ųjų metinių išvakarėse, Lietuvos Laisvės kovotojų – partizanų memoriale Minaičių kaime, Radviliškio raj. paminėtos Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos (LLKST) deklaracijos metinės.

1949-aisiais, prieš 74 metus, Minaičių kaimo bunkeryje parašyta ir paskelbta deklaracija, kartu su 1918 m. Nepriklausomybės paskelbimo aktu ir 1990 m. Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo aktu yra vienas iš trijų pirminių Lietuvos konstitucinės teisės šaltinių.

Deklaracijoje ir kituose dokumentuose apibrėžtas tei­si­nis ir po­li­ti­nis Lie­tu­vos gin­kluo­to­jo pa­si­prie­ši­ni­mo pa­grin­das – įtei­si­ntas Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­dis kaip vi­suo­ti­nio or­ga­ni­zuo­to gin­kluo­to­jo pa­si­prie­ši­ni­mo so­vie­ti­nei oku­pa­ci­jai or­ga­ni­za­ci­ja, o Ta­ry­ba – kaip vie­nin­te­lė tei­sė­ta val­džia oku­puo­tos Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je. Pagrindinis LLKS tikslas – nepriklausomos, demokratinės Lietuvos Respublikos atkūrimas.

„Mūsų pareiga – užtikrinti, kad Lietuvos valstybės gyvybingumo šaltinis per mus saugiai tekėtų į mūsų vaikų ateitį. Kad Lietuvos valstybės kelias būtų nenutrūkstamas, nesunaikinamas. Šiandien, susirinkdami Minaičių kaime, liudijame partizanų kovos prasmingumą. Taip pat drąsiname ir mūsų brolius ukrainiečius, žūtbūtinėje kovoje ginančius teisę į savo valstybės nepriklausomybę. Tegu šių kovų ryžtas bei pasiaukojimas drąsina ir mus – kasdien ginti savo šalies dabartį ir ateitį“, – LLKST deklaracijos minėjime sakė krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus.

Renginyje dalyvavo Seimo, Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės vadovybės atstovai, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Radviliškio rajono savivaldybės vadovai, nevyriausybinių organizacijų nariai. Renginio metu uždegti simboliniai atminties laužai, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorikai pristatė LLKS Tarybos vadavietės ekspoziciją, pristatytos pokario rezistencijos kovų klubo „Partizanai” rekonstrukcijos.  

Prie skulptoriaus Jono Jagėlos sukurto paminklo, kuriame įamžinti visų aštuonių deklaraciją pasirašiusių partizanų vadų vardai, padėtos gėlės, Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos kariai atliko pergalės salves Lietuvos valstybei ir Lietuvos laisvės kovotojų atminimui.

KAM informacija