Panaikinti teisės aktai, kuriais buvo siekiama sumažinti Pagirių vandenvietės teritoriją

0
34

Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą apeliacine tvarka, tenkino Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, apeliacinį skundą ir panaikino teisės aktus, kuriais buvo patvirtinti sumažinti Vilniaus miesto Pagirių vandenvietės požeminio vandens ištekliai, jiems realiai nesumažėjus.

Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą, kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymą, kuriuo dėl pramonės plėtros buvo patvirtinti sumažinti Vilniaus miesto Pagirių vandenvietės požeminio vandens ištekliai, jiems realiai nesumažėjus. Prokuroras taip pat prašė teismo panaikinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, kuriuo, remiantis minėtu Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymu, organizuotas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas, siekiant sumažinti Vilniaus (Pagirių) požeminio vandens vandenvietės teritoriją bei atitinkamai sumažinti jos šiaurinio bloko apsaugos zonas.

Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad Tarnybos įsakyme nėra nurodyti nustatyti faktiniai duomenys, kad šiauriniame bloke esantys telkinio ištekliai negali būti išgaunami dėl netinkamos kokybės, techninių galimybių arba ekonominių priežasčių. Teismas akcentavo, kad šiame įsakyme nurodytos teisės aktų nuostatos nepatvirtina Tarnybos kompetencijos pakeisti (išbraukti dalį) jau aprobuotų išžvalgytų naudingųjų iškasenų, požeminio vandens ir kitus žemės gelmių išteklių, įregistruotų Žemės gelmių registre, dėl to, kad privačiam subjektui, kuris siekia vykdyti ūkinę veiklą, reikalinga, jog būtų atsisakyta vandenvietės šiaurinio bloko ir sumažinta vandens apsaugos zona.

Apeliacinės instancijos teismas darė išvadą, kad Tarnyba, ginčijamu įsakymu nuspręsdama pakeisti įregistruotos vandenvietės duomenis, nesant tam faktinio ir teisinio pagrindo, priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, nesilaikė reikalavimų administracinio sprendimo turiniui, todėl Tarnybos įsakymas negali būti pripažintas pagrįstu ir teisėtu ir yra naikintinas.

Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kuriuo nuspręsta organizuoti savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimą, siekiant sumažinti vandenvietės teritoriją bei atitinkamai sumažinti jos šiaurinio bloko apsaugos zonas, yra neteisėtas ir nepagrįstas, taip pat darė išvadą, kad turi būti panaikintas.

Šis teismo sprendimas yra neskundžiamas.

Prokuratūros informacija