Parengė Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo pataisas, kuriomis būtų išplėstos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisės bei jų socialinės garantijos

0
181

Siūloma suteikti aplinkosaugininkams didesnius įgalinimus: suteikti teisę įrengti vaizdo kameras prie stebimų objektų, įtvirtinti daugiau atvejų, kada pareigūnai gali tikrinti dokumentus ir daiktus nustatant daromus pažeidimus. Pareigūnai, siekdami patekti į teritorijas ir patalpas, galėtų pašalinti fizines kliūtis, t. y., esant būtinybei, be savininko ar kito atsakingo asmens leidimo turėtų teisę nupjauti spyną, išlaužti vartus, duris ir pan.

Įstatymo projekte taip pat siūloma nustatyti, kad sprendimai, kurie gali būti priimti Aplinkos apsaugos departamento lygmeniu, nebūtų priimami aplinkos ministro. Siekiant operatyvumo ir racionalaus lėšų naudojimo, siūloma, kad visi dokumentai nusižengusiems asmenims būtų siunčiami ir alternatyviu būdu – elektroniniu paštu.

Šiuo metu asmeniui apskundus teismui pareigūnų duotą privalomąjį nurodymą, šis nurodymas automatiškai sustabdomas, kol teismas nepriims galutinio sprendimo, o tai lemia nepagrįstai uždelstą aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ištaisymą, sudaro sąlygas pažeidėjams piktnaudžiauti procesu. Todėl projekte siūloma, kad teismas galėtų spręsti, ar sustabdyti privalomojo nurodymo vykdymą, kol byla neišnagrinėta.

Taip pat siūloma įstatyme pareigūnams nustatyti didesnes socialines garantijas: jiems būtų nemokamai teikiama teisinė pagalba, kai dėl funkcijų vykdymo jie tampa įtariamaisiais, kaltinamaisiais, nukentėjusiaisiais;  būtų užtikrinama pareigūnų ir jų šeimos narių sveikatos, gyvybės ir turto apsauga, kai jiems kyla pavojus; valstybės lėšomis jie būtų draudžiami profesinės rizikos draudimu.

Aplinkos ministerijos informacija