Parengta maisto produktų ir geriamojo vandens radiacinio stebėjimo ataskaita: 2018 m. pirmą kartą tyrimai atlikti Vilniaus regione

0
221

Baltarusijos AE bus naujas užterštumo radionuklidais šaltinis, kuris gali lemti papildomą apšvitą Lietuvos gyventojams. Siekiant įvertinti galimą Baltarusijos AE įtaką maisto produktų ir geriamojo vandens užterštumui radionuklidais ir gyventojų apšvitai, 2018 m. iki 100 km atstumu nuo Baltarusijos AE išplėsta valstybinė radiologinė stebėsena Vilniaus apskrityje, nes kitose savivaldybėse (Utenos, Zarasų ir Ignalinos raj.), pilnai patenkančiose į šią zoną, valstybinė radiologinė sebėsena jau vykdoma nuo 1976 m. 2018 m. buvo vertinami foniniai užterštumo radionuklidais lygiai dar neveikiant Baltarusijos AE.

2018 m. tirti mėsos, žuvies, pieno, kopūstų, bulvių, grūdų ir grybų mėginiai. Tyrimų rezultatai rodo, kad maisto užterštumas ilgaamžiais 137Cs ir 90Sr radionuklidais (kurių daugiausia į aplinką pateko po Černobylio AE avarijos ir kurie pasklido Lietuvos Respublikos teritorijoje) yra nepakitęs visą pastarąjį dešimtmetį. Mėginiuose nustatoma nežymi minėtų radionuklidų aktyvumo koncentracija. Radionuklidų aktyvumo koncentracijos tirtuose mėginiuose, paimtuose Ignalinos AE galimoje įtakos zonoje, nesiskyrė nuo aktyvumo koncentracijų, nustatytų mėginiuose iš kitų Lietuvos vietų.

Metinė efektinė apšvitos dozė, gaunama nuo radionuklidų esančių geriamajame vandenyje, yra gerokai mažesnė nei 0,1 mSv.

Aplinkos dozės ekvivalento tyrimų, atliktų apie Ignalinos AE ir palyginimui Kupiškio rajone bei Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, rezultatai rodo, kad šiuo metu išmontuojamoje Ignalinos AE vykdomi darbai papildomos išorinės apšvitos Lietuvos gyventojams nelemia. Išmatuotos aplinkos dozės yra artimos ankstesnių metų tyrimų rezultatams.

 

Radiacinės saugos centro informacija