Pasenusius apskaitos prietaisus keičia dar senesniais?

0
159

Pranešama, jog „Vilniaus vandenys“ siekia racionaliai panaudoti turimas atsargas ir tuo prisidėti prie gamtinių išteklių tausojimo, todėl butuose, individualiuose namuose bei įmonėse dėl pasibaigusio patikros galiojimo laiko ar gedimo keisdami senuosius geriamojo vandens apskaitos prietaisus, įrengia naudotus apskaitos prietaisus, kurie yra techniškai tvarkingi, atitinka sertifikuotą tikslumo klasę bei patikrinti Vilniaus metrologijos centre.

Kadangi naudotų vandens apskaitos prietaisų faktinė reikšmė gali būti nelygi 0 m³ ir atspindėti anksčiau užfiksuotą suvartoto vandens kiekį, „Vilniaus vandenys“ šio skirtumo klientams neapskaitys, o esamus rodmenis laikys pradiniais, nuo kurių klientai kaip įprastai turės deklaruoti geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Pavyzdžiui, seną apskaitos prietaisą pakeitus į naudotą, kurio rodmuo yra 50 m³, klientui tolimesnė apskaita bus vykdoma nuo minėto rodmens.

Primename, kad pagal vandens apskaitos prietaisams taikomą teisinį metrologinį reglamentavimą, vandens apskaitos prietaisai, pasibaigus jų patikros galiojimo laikui, privatiems klientams turi būti keičiami kas 6 metus, o verslo klientams – kas 2 metus.