Pasiektas sutarimas tarp Vilniaus rajono savivaldybės mero, socialdemokratų ir LLRA-KŠS frakcijų

0
28

Meras Robertas Duchnevič ir minėtų politinių partijų atstovai pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Į susitarimą įtraukta daug svarbių programinių nuostatų, dėl kurių daug kam atrodė, jog sutarti nepavyks.

„Pasiekėme su Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija sutarimą dėl bendro darbo, kuris, kaip jau minėjau anksčiau, yra svarbus Vilniaus rajono gyventojams, norint, kad jų interesai būtų kuo geriau atstovaujami. Aš, kaip meras, sieksiu ir toliau vienyti visas politines jėgas. Dėl to taip pat vertinu man anksčiau išreikštą opozicinės Centro dešinės koalicijos taryboje palaikymą. Kol kas matome, kad kai kurių politologų reikštos prognozės dėl politinio neapibrėžtumo ar darbų nesuderinamumo mūsų savivaldybėje neišsipildė“, – teigia R. Duchnevič.

„Tikiu, kad kartu galime dirbti Vilniaus rajono gyventojų labui ir pasiekti geresnių rezultatų. Rajonas sparčiai juda į priekį, turime nesustoti ir pateisinti gyventojų lūkesčius. Mūsų prioritetas – Vilniaus rajono gyventojų gerovė ir patraukli gyvenamoji aplinka“ , – sakė LLRA-KŠS frakcijos seniūnas Valdemaras Urban (Waldemar Urban).

„Džiaugiuosi, kad pavyko susitarti dėl daug svarbių programinių nuostatų, kurios užtikrins darnų Vilniaus rajono vystymąsi. Bendrai sutarėme dėl tikslų ir darbų, kuriuos sieksime įgyvendinti per ketverius kadencijos metus“, – sakė LSDP frakcijos seniūnas Ruslanas Baranovas. Sutartyje numatyta dirbti remiantis tuo, kad būtų išsaugota tai, kas veikia gerai bei tobulinti tai, kas neatitinka gyventojų lūkesčių ar Vilniaus rajono savivaldybės potencialo. Meras ir frakcijų atstovai sutarė užtikrinti socialiai orientuotos politikos tęstinumą, paramą tautinių mažumų, gyvenančių Vilniaus rajone, kultūros puoselėjimui ir identiteto stiprinimui bei pakankamą dėmesį naujųjų bendruomenių poreikiams. Prioritetu bus laikomas gyventojų įtraukimas ir pagarbus bei atviras bendravimas su jais.

Sutarta ypatingą dėmesį skirti švietimui, spartinti Vilniaus rajono komunalinio ūkio perėjimą prie inovatyvių sprendimų ir atsinaujinančių energijos šaltinių, užtikrinti efektyvų ir profesionalų įmonių valdymą, stiprinti daugiabučių namų renovacijos procesą.

Taip pat numatyta vykdyti socialiai orientuotą politiką, didinti socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, didinti viešojo transporto prieinamumą per glaudesnį bendradarbiavimą su Vilniaus miesto ir kitomis regiono savivaldybėmis.

Be to, sutarta peržiūrėti Vilniaus rajono savivaldybės bendrąjį planą ir pritaikyti jį šiandienos ir ateities poreikiams bei iššūkiams, užtikrinant darnų Vilniaus rajono augimą, užtikrinti Nemenčinės miesto plėtrą, gerinti kelių, gatvių ir šaligatvių, gyvenamosios aplinkos būklę, per kadenciją išasfaltuoti mažiausiai 100 km kelių, tęsti gatvių, šaligatvių tvarkymą, apšvietimo įrengimą.

Vilniaus rajono savivaldybėje socialdemokratų frakcija turi 7, o LLRA-KŠS – 18 narius.

Vilniaus rajono savivaldybės informacija