Pasirašė trišalį bendradarbiavimo susitarimą dėl Vilniaus istorinio centro valdymo plano

0
199

Vakar Kultūros ministerijoje pasirašytas trišalis bendradarbiavimo susitarimas, kuriuo ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė ir viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra (VSAA) įsipareigoja kooperuodamos savo darbą, žinias ir kitus išteklius bendradarbiauti organizuodamos Vilniaus istorinio centro (Vilniaus senamiesčio) valdymo plano rengimą.

Vadovaudamasi šio susitarimo nuostatomis ir kultūros ministro patvirtintomis UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje valdymo planų rengimo gairėmis, VSAA iki 2023 m. gruodžio 31 d. turi parengti  UNESCO pasaulio paveldo sąraše esančios vietovės – Vilniaus istorinio centro – valdymo planą. Kultūros ministerijos teikimu ir Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu Vilniaus istorinio centro vietos valdytoju yra paskirtas VSAA direktorius Gediminas Rutkauskas.

„Parengti konstruktyvius ir veiksmingus valdymo planus yra Lietuvos įsipareigojimas UNESCO, kurio daug metų nebuvo paisoma. Tačiau buvimas UNESCO pasaulio paveldo sąrašo dalimi reiškia ne tik privilegiją ir garbę, bet ir atsakomybę bei pareigas, kurias privalome prisiimti. Valdymo planai yra strateginis dokumentas, padėsiantis mums susidėlioti strateginį požiūrį į paveldą, jo puoselėjimą bei siekį išlaikyti jį gyvybingą“, – sako kultūros ministras Simonas Kairys. 

„Rusijos karas prieš Ukrainą priminė, kad pasaulio paveldo miestai turi turėti ne tik valdymo planus, bet ir strategijas bei labai konkrečias prevencines priemones „čia ir dabar“ paveldo apsaugai gamtos kataklizmų ar karinių konfliktų atvejais. Apie tai neseniai diskutavau Kvebeke vykusiame UNESCO pasaulio paveldo miestų suvažiavime, – sako Vilniaus meras Remigijus Šimašius. – Ir žinoma – šalia to yra esminis kiekvienos dienos iššūkis: saugomas miestas turi būti gyvas ir patogus gyventi, o ne užkonservuotas kaip senamadiškas muziejus. Tai yra mano lūkestis istorinio Vilniaus centro valdymo planui.“

Trišaliame bendradarbiavimo susitarime nustatyti šalių įsipareigojimai ir funkcijos. Kultūros ministro įsakymu bus sudaryta priežiūros grupė, kuri vykdys Vilniaus istorinio centro (Vilniaus senamiesčio) valdymo plano rengimo priežiūrą. Kultūros ministerija koordinuos priežiūros grupės veiklą, taip pat užtikrins vietos bei tarptautinių ekspertų paslaugų teikimą rengiant ir vertinant planą. Patvirtinus parengtą planą šalys sudarys atskirą susitarimą, kuriame nustatys savo įsipareigojimus dėl tolesnio bendradarbiavimo įgyvendinant plano veiksmus, jo dalių finansavimą ir vykdant jų įgyvendinimo stebėseną.

Kiek anksčiau – šių metų rugpjūtį – kultūros ministro įsakymu jau pradėtas rengti Kernavės archeologinės vietovės valdymo planas. Parengti valdymo planą iki 2023 metų III ketvirčio pavesta Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijai.

UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje valdymo planai turi atitikti Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo konvencijos ir jos įgyvendinimo gairių nuostatas, užtikrinti veiksmingą vertybių apsaugą dabarties ir ateities kartoms, sudarant prielaidas sklandžiam suinteresuotų šalių ir partnerių bendradarbiavimui. Planuose taip pat turi būti įvertintos pagrindinės raidos tendencijos ir galimos grėsmės, kylančios vertybei dėl socialinių, ekonominių, aplinkos ar kitų veiksnių, suformuota jų valdymo strategija.