Paskirstė 200 tūks. Eur bendruomenių neįgaliesiems

0
359

Pinigai, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, skirti 2019 metų socialinės reabilitacijos paslaugų projektams įgyvendinti.

Įvairioms priemonėms valstybė paskyrė 146 719 Eur, o savivaldybė 53 281 Eur.

Finansavimas skirtas šioms organizacijoms: VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras –21 000 Eur; VšĮ „CSI Vilnius“ – 23 000 Eur; Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija – 11 500 Eur; VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras – 9 000 Eur; VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas – 18 000 Eur; VšĮ „Menava“ – 33 000 Eur; Vilniaus rajono neįgaliųjų asociacija – 21 500 Eur; Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA – 28 000 Eur; Vilniaus rajono neįgaliųjų draugija – 21 000 Eur.