Patikslino šių metų valstybės biudžetą: išleisim beveik 2,5 mlrd. eurų daugiau nei pavyks surinkti

0
48

Parlamentarai pritarė šių metų valstybės biudžeto tikslinimui, kuriuo švelninamos infliacijos pasekmės ir stiprinama energetinė nepriklausomybė, skiriamos lėšos pagalbai karo pabėgėliams ir kritinės nacionalinės infrastruktūros išlaikymui.

Projekto svarstymo metu finansų ministrė Gintarė Skaistė pažymėjo, kad biudžete atlikti minimalūs pakeitimai. Dėl perskaičiuotų įverčių bendrojo vidaus produkto už praėjusius metus matoma, jog valdžios sektoriaus skola nebeviršija 45 proc. bendrojo vidaus produkto, ir pagal įstatymą privaloma kaupti Rezervinį stabilizavimo fondą, todėl yra tikslinama Rezervinio stabilizavimo fondo sąmata ir numatomi asignavimai, kurie bus nukreipti į jį. Taip pat dėl to yra tikslinamas grynasis skolinimosi limitas. Bendras biudžeto deficitas dėl priimtų sprendimų nesikeis ir bus 4,9 proc. bendrojo vidaus produkto.

Patikslintame įstatyme nustatyta, kad 2022 metų valstybės biudžeto pajamos kartu su Europos Sąjungos ir kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis bus 5,1 proc. (733,6 mln. eurų) didesnės nei šiuo metu patvirtintame 2022 metų valstybės biudžeto plane ir sudarys beveik 15 mlrd. 114,5 mln. eurų. Išlaidos sieks per 17 mlrd. 535,4 mln. eurų ir bus 5,2 proc. (907,2 mln. eurų) didesnės nei praėjusių metų pabaigoje patvirtiname 2022 metų valstybės biudžeto plane. Asignavimai viršija pajamas 2 mlrd. 421 mln. eurų.