Patikslintos ligos išmokų mokėjimo nuostatos

0
114

Artėja nauji 2022-2023 mokslo metai, kai COVID-19 liga, galbūt, bus laikoma įprasta užkrečiamąja liga. Atsižvelgiant į tai, Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui patikslinti ligos išmokų mokėjimo nuostatas užkrečiamųjų ligų protrūkių ar jų epidemijų metu tais atvejais, kai švietimo įstaigoje skelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir vaikai negali lankyti ugdymo įstaigų, – jie lieka namuose. Tai galioja nepaskelbus ekstremaliosios situacijos ar karantino.

Patikslintas sąrašas asmenų, kurie gali prižiūrėti vaiką ir gauti ligos išmoką, kai švietimo įstaigoje nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

Jeigu dėl užkrečiamosios ligos protrūkio švietimo įstaigoje nustačius infekcijų plitimą ribojantį režimą vaikas negalės eiti į mokyklą, ligos išmoką galės gauti ne tik vaiko motina, tėvas, įmotė, įtėvis, budintis globotojas, globėjas ar vaiką laikinai prižiūrintis asmuo, kai vaikui nustatyta laikinoji priežiūra pas fizinius asmenis ar jis yra laikinai apgyvendinamas pas fizinius asmenis, bet ir vaiko senelė, senelis ar neįgalų asmenį laikinai prižiūrintis asmuo.

Taip pat patikslintas sąrašas vaikų, kuriuos, švietimo įstaigoje nustačius infekcijų plitimą ribojantį režimą, galima prižiūrėti namuose ir gauti ligos išmoką.

Dabar ligos išmoką bus galima gauti prižiūrint vaiką iki 4 klasės imtinai ar žmogų su negalia, kol jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar jo specialiesiems ugdymosi poreikiams pritaikytą bendrojo ugdymo programą.

Iki šiol ligos išmoka buvo mokama prižiūrint pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką.