Patvirtino 173 mln. eurų Vilniaus rajono savivaldybės 2023 m. biudžetą

0
82

Posėdžiavusi Vilniaus rajono savivaldybės taryba šiandien patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės 2023 metų biudžetą, kuris šiemet sudaro 173 035 300 Eur ir yra beveik 28 mln. Eur didesnis negu praeitais metais.

2023 metų Savivaldybės pajamos sudaro 157 mln. 349,7 tūkst. Eur. Palyginus 2023 m. prognozuojamas pajamas su 2022 m. pajamomis padidėjimas sudaro 16,8 proc., t. y. 22 mln. 606,3 tūkst. Eur. 2022 m. lyginant su 2021 m. Savivaldybės pajamų augimas sudarė 27 proc., t. y. 28 mln. 681,3 tūkst. Eur. Nors 2023 m. pajamų augimas nėra mažas (16,8 proc.), bet palyginus su ankstesniais metais sulėtėja dėl įvairių priežasčių: Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą, išaugusios geopolitinės įtampos ir jos poveikio globaliai ekonomikai, dėl išaugusios infliacijos bei energetikos krizės. Savivaldybė remdamasi teisės aktais, žiniomis ir patirtimi ieško būdų, kad biudžeto lėšos būtų panaudojamos efektyviai, racionaliai pagal paskirtį užtikrinant būtiniausias paslaugas, priemones gyventojams.

Biudžeto asignavimai paskirstyti 8 programoms vykdyti. Kaip ir kasmet, didžiausia biudžeto dalis skirta švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programai 41,5 proc. viso biudžeto arba 71 mln. 755,2 tūkst. Eur.

Nemaža lėšų dalis tenka saugios ir švarios aplinkos kūrimo programai 17,7 proc. (30 mln. 677,6 tūkst. Eur) ir socialinės atskirties mažinimo programai 12,8 proc. (22 mln. 63,4 tūkst. Eur), valdymo programai skirta 10,7 proc. (18 mln. 473,0 tūkst. Eur), kultūros, sporto ir turizmo vystymo programai  6,6 proc. (11 mln. 350,8 tūkst. Eur), ekonominio konkurencingumo didinimo programai 5,3 proc. (9 mln. 238,3 tūkst. Eur.), susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programai 4,1 proc. (7 mln. 473,0 tūkst. Eur), viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programai 1,4 proc. arba 2 mln. 410 tūkst. Eur.

Dalis valstybės skiriamų lėšų Savivaldybę pasieks per 2023 m., todėl atsižvelgiant į gautą finansavimą Savivaldybės biudžetas bus tikslinamas.

2023 m. biudžete skiriamas dėmesys dirbančiųjų pajamoms didinti: 15 proc. didėja minimalioji mėnesinė alga (MMA) iki 840 Eur (buvo 730 Eur), didinami švietimo įstaigų, kultūros ir meno, socialinės srities ir kitų darbuotojų koeficientai, pareiginės algos bazinis dydis didėja iki 186 Eur. (buvo 181 Eur). 

Vilniaus rajono savivaldybės informacija