Paulavos respublikos ledainė kviečia lankytojus

0
30

XVIII a. klestėjusios Paulavos respublikos ledainėje įkurta muziejaus ekspozicija, pristatanti šios unikalios valstybės valstybėje istoriją. Ledainė atkurta Šalčininkų savivaldybės pastangomis valstybinės paveldosaugos programos lėšomis. Oficialus ledainės atidarymas įvyko šių metų gegužės 24 d.

Renginyje dalyvavo: Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič, Lenkijos respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Konstanty Radziwiłł, Lenkų instituto Vilniuje direktorė Dorota Mamaj, Turgelių parapijos klebonas kun. Raimundas Macidulskas ir Šalčininkų parapijos klebonas kun. Ruslan Vilkel, Turgelių seniūnijos seniūnas Eduard Tyškevič, kiti svečiai.

Įžangoje Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič priminė svarbiausias datas ir mintis, susijusias su Paulavos Respublikos įkūrimu ir kun. P. K. Bžostovskio veikla. Jo teigimu, miniatiūrinės valstybės įkūrėjo dėmesys buvo sutelktas į žmogų, kurį jis gerbė, auklėjo ir ugdė.

“Esame įsitikinę, kad viskas, kas buvo iki mūsų, yra taip pat svarbu, kaip ir tai, ką darome šiandien. Be protėvių ir jų nuopelnų atminimo statyba vyksta ant smėlio, o ne ant pamatų. Žingsnis po žingsnio tą atminimą atkuriame, tiesiogine ta žodžio prasme tai matome Paulavos respublikoje”, – pasakė Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič.

Ledainė, nors ir stipriai apgriuvusi, geriausiai išsilaikė iš visų Paulavos respublikos pastatų. Jos renovacija truko nuo 2017 metų. Sustiprinti pamatai, sienos ir stogo konstrukcijos, atstatytas stogas ir laiptai, taip pat atkasta 3 m gylioakmenų mūro  duobė, kuriije kadaise buvo laikomi ledo luitai, todėl net vasarą ledainėje galima buvo laikyti maisto atsargas.

Valstybės valstybėje įkūrėjas – kun. kanauninkas Povilas Ksaveras Bžostovskis, 1676 m. įsigijęs Merkinės ūkį šalia Turgelių. Jo teritorijoje 28-metis Bžostovskis įkūrė valstiečių valstybę, vadinamą Paulavos respublika arba Paulava. Ši valstybė apėmė daugiau negu 3 tūkst. ha, turėjo konstituciją, herbą, pinigus, parlamentą, iždą, savišalpos kasą, mokykla ir pan. Bžostovskis panaikino baudžiavą, o žemes padalijo valstiečiams ir įvedė išperkamąjį mokestį. Jis taip pat rūpinosi respublikos valstiečių gyvenimu, sveikata, kultūra ir švietimu. Paulavos klestėjimo metais jos teritorijoje pastatyti rūmai. Paulavos respublika gyvavo beveik 30 metų. Jei ne paskutinis Aliejų Tautų Respublikos padalijimas ir Kosciuškos sukilimo numalšinimas, ji galėjo egzistuoti ir toliau. 1794 m. Paulavos Respubliką ištiko valstybės likimas.

Paskutiniai Paulavos savininkai iki II pasaulinio karo buvo Vagneriai. Rūmai atlaikė karą, tačiau po jo dvaro pastatai pradėjo nykti dėl įvykusio gaisro. Ilgus metus teritorija priklausė Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, Šalčininkų rajono savivaldybė siekė perimti ją. Tai pavyko 2012 m., o ES struktūrinių fondų lėšomis teritorija aplink griuvėsius pritaikyta lankymui. Po dviejų metų Paulava įtraukta į valstybės saugomų objektų sąrašą.

Paulavos respublika, tikriausiai, įdomiausias ir labiausiai turistų lankomas turizmo objektas Šalčininkų rajone.

Šalčininkų rajono savivaldybės informacija