Per 10 šių metų mėnesių į valstybės ir savivaldybių biudžetus surinkta beveik milijardu eurų daugiau nei prognozuota dar vasarą ir net du kartus daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį

0
347

LR finansų ministerijos duomenimis, 2021 m. sausio–spalio mėn. valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 25,3 proc. (2 173 mln. eurų) daugiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Prognozuotos bendros minėtų biudžetų š.m. pirmų dešimties mėn. pajamos – 9 837,5 mln. eurų, faktinės – 10 764,2 mln. eurų, t.y., gauta 9,4 proc. (926,7 mln. eurų) daugiau nei prognozuota.

Į valstybės biudžetą gauta 8 824,2 mln. eurų, tai yra 26,3 proc. (1 838,8 mln. eurų) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį.

Pajamų iš mokesčių į valstybės biudžetą gauta 8 230,8 mln. eurų. Tai yra 1 746,6 mln. eurų arba 26,9 proc. daugiau nei 2020 m. sausio–spalio mėn.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) per dešimt šių metų mėnesių gauta 3 948,4 mln. eurų pajamų. Tai yra 1 031,4 mln. eurų (35,4 proc.) daugiau nei 2020 m. sausio–spalio mėn. Tokį pajamų augimą iš PVM lėmė žema praėjusių metų palyginamoji bazė (2020 m. mokesčių mokėtojai naudojosi galimybe atidėti prievolių mokėjimus), ir šiemet grąžinta šio mokesčio atidėjimų, susiformavusių 2020–2021 m., dalis. Taip pat, augant vartojimui, išaugusi mokėtino PVM prievolė.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM) buvo 3 244,8 mln. eurų. Tai 494,7 mln. eurų (18 proc.) daugiau nei 2020 m. sausio–spalio mėn. dėl darbo užmokesčio fondo augimo, nulemto gerėjančios situacijos darbo rinkoje ir spartaus darbo užmokesčio augimo.

Už visas akcizines prekes gauta 1 382,6 mln. eurų pajamų – 93,6 mln. eurų (7,3 proc.) daugiau nei 2020 m. sausio–spalio mėn. Pajamų iš akcizų augimui minimu laikotarpiu įtakos turėjo 2020 m. gruodžio mėn. – 2021 m. rugsėjo mėn. augę dalies alkoholio, rūkalų (išskyrus cigarečių) ir degalų pardavimai didmeninėje rinkoje, taip pat nuo 2020 m. kovo 1 d. padidinti akcizų tarifai tabako produktams ir etilo alkoholiui bei nuo 2021 m. kovo 1 d. padidinti akcizų tarifai apdoroto tabako produktams.

Pelno mokesčio gauta 961,8 mln. eurų, t.y., 342,8 mln. eurų (55,4 proc.) daugiau nei 2020 m. sausio–spalio mėn. dėl sėkmingų dalies įmonių 2020 m. finansinių rezultatų, nulėmusių ne tik didesnes metinio pelno mokesčio įmokas, bet ir avansinio pelno mokesčio įmokų augimą.

Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus Europos Sąjungos (ES) lėšas, į valstybės biudžetą gauta 593,4 mln. eurų, t.y., 18,4 proc. (92,2 mln. eurų) daugiau nei 2020 m. sausio–spalio mėn.

Palyginti su prognoze, PVM sausio–spalio mėn. į valstybės biudžetą gauta 262,2 mln. eurų (7,1 proc.), akcizų – 30,1 mln. eurų (2,2 proc.) daugiau. Pajamų iš GPM į valstybės ir savivaldybių biudžetus prognozė viršyta 162,1 mln. eurų (5,3 proc.). Pajamų iš pelno mokesčio gauta 297,2 mln. eurų (44,7 proc.) daugiau nei prognozuota. Kitų (nemokestinių) pajamų, išskyrus ES lėšas, į valstybės biudžetą gauta 63,9 mln. eurų (12,1 proc.) daugiau nei prognozuota.