Vilniaus miesto savivaldybė siekia pradėti spręsti įsisenėjusią Salininkuose esančio sąvartyno problemą

0
15

Jau kreiptasi į Aplinkos apsaugos agentūrą (AAA) prašant naujai peržiūrėti statybų atliekas tvarkančiai įmonei UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ dar 2016 m. suteiktą leidimą vykdyti veiklą. Gauta informacija, kad AAA nustatė 20 dienų terminą per kurį statybų atliekas tvarkanti įmonė turi pašalinti tam tikrus nustatytus trūkumus. Nepašalinus jų, taršos leidimo galiojimas būtų panaikintas.

Pagal Aplinkos ministerijos patvirtintas taisykles, taršos leidimus išduoda, pakeičia, peržiūri leidimo sąlygas, patikslina leidimo sąlygas, ir leidimo galiojimą panaikina Aplinkos apsaugos agentūra (AAA). Savivaldybės siųstame kreipimesi AAA prašoma inicijuoti išduotų leidimų sąlygų peržiūrėjimą dėl atitikimo aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos reikalavimams ir galimybės nebevykdyti atliekų tvarkymo veiklos šioje teritorijoje. AAA iš įmonės reikalauja sustabdyti statybos ir griovimo atliekų, kitų nepavojingų atliekų apdorojimo veiklų atviroje lauko teritorijoje P. Žvirkos g. 8.

„Šioje vietoje sąvartynui – seniai ne vieta. Buvusios pramoninės zonos sostinėje transformuojamos – jose sparčiai kuriasi nauji gyventojai ir verslai. Tam, kad mieste neliktų tokių grėsmę aplinkiniams gyventojams keliančių zonų, būtinas atsakingų institucijų įsitraukimas ir valia“, – sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.

P. Žvirkos g. 8 veikiantis atliekų rūšiavimo centras priklauso įmonei „Atliekų rūšiavimo centras“. Savivaldybė kreipėsi į AAA ir dėl informacijos apie ūkinės veiklos objektams išduotus aplinkosauginius leidimus kitose, konversinėse Vilniaus teritorijose – siekiama pradėti problemą spręsti kompleksiškai atsižvelgiant į besikeičiantį teritorijų naudojimo poreikį. Gavusi informaciją savivaldybė imsis iniciatyvos ieškoti būdų, jog taršios veiklos esančios prie gyvenamosios aplinkos būtų pakartotinai įvertintos dėl tinkamumo veikti tokiose teritorijose.

„Šiais metais Vilniuje kilo vienas pavojingiausių ir didžiausių gaisrų, kai Panerių g. degė automobilių laužynas – į aplinką pateko didelė koncentracija pavojingų dalelių, sutriko aplinkinių mokyklų ir darželių ugdymo procesas“, – sako Vilniaus miesto meras V. Benkunskas.

Pagal Vilniaus bendrąjį planą, P. Žvirkos g. 8, kur ir veikia atliekų rūšiavimo centras, numatyta paslaugų zona – tai reiškia, kad naujai toje vietoje sąvartynas įsikurti negalėtų.

AAA privalo peržiūrėti leidimo sąlygas, kai įvertinus aplinkos monitoringo (stebėsenos) rezultatus, AAD pateiktą informaciją ar kitaip gautus aplinkos kokybės duomenis nustatoma, kad išleidžiami arba išmetami teršalai, neįrašyti į leidimą arba nustatyti taršos šaltiniai, neįrašyti leidime, įrenginio keliama tarša yra leistina, tačiau daromas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai; per 12 mėnesių 2 kartus nustatyti pažeidimai, susiję su neleistinu teršalų patekimu į aplinką, atliekų susidarymu, laikymu ar apdorojimu arba neteisėtu gamtos išteklių naudojimu.

Vilniaus m. savivaldybės informacija