Pirmąjį ketvirtį bankai atlaikė išbandymus: pelnas augo trečdaliu

0
252

Bankų sektorius toliau aktyviai skolino, tiesa, per šį laikotarpį sumažėjo indėlių. Bankai uždirbo beveik 100 mln. Eur pelno, o jų turimos reikšmingos kapitalo ir likvidžiojo turto atsargos rodo, kad jie tinkamai pasirengę atlaikyti iššūkius.

„Bankai aktyviai skolino ir verslui, ir gyventojams, tačiau išliekant neapibrėžtumui dėl Rusijos karo prieš Ukrainą, sparčiai didėjant infliacijai, svarbu ir toliau tinkamai vertinti kredito riziką. Pirmosiomis karo dienomis bankams teko atlaikyti didesnį gyventojų grynųjų pinigų poreikį. Šį iššūkį bendromis jėgomis sėkmingai įveikėme, o bankų sektoriaus atsparumas toliau stiprėjo“, – sako Renata Bagdonienė, Lietuvos banko Bankų ir draudimo priežiūros departamento direktorė.

2022 m. pirmąjį ketvirtį Lietuvos bankų sektorius uždirbo beveik 100 mln. Eur pelno – trečdaliu daugiau negu per 2021 m. tą patį laikotarpį. Pelningai dirbo 13, nuostolingai – 4 rinkos dalyviai.

Skolinimas verslui apžvelgiamu laikotarpiu padidėjo 423 mln. Eur (4,6 %) ir viršijo iki pandemijos buvusį lygį. Pokytis per metus sudarė 1,8 mlrd. Eur (22,2 %) ir ketvirčio pabaigoje sudarė 9,7 mlrd. Eur.

Paskolos gyventojams iš viso per ketvirtį išaugo 365 mln. Eur (3 %), per metus – 1,3 mlrd. Eur (12,1 %) – iki 12,4 mlrd. Eur. Sparčiai didėjo ir būsto, ir vartojimo paskolų portfeliai. Populiariausios tradiciškai buvo būsto paskolos, jų portfelis nagrinėjamu laikotarpiu išaugo 284 mln. Eur, arba 2,9 proc., – iki 10,1 mlrd. Eur ketvirčio pabaigoje. Metinis augimas sudarė 1,1 mlrd. Eur, arba beveik 12 proc.

Dėl Rusijos karo prieš Ukrainą keliamos rizikos bankų lūkesčiai dėl paskolų portfelio kokybės perspektyvų tapo konservatyvesni, tačiau kol kas reikšmingos neigiamos įtakos paskolų portfelio kokybei nepadarė. Neveiksnių (blogų) paskolų namų ūkiams dalis sumažėjo 0,1 proc., o finansų bendrovių – tiek pat padidėjo.

Indėlių bankuose per pirmąjį ketvirtį sumažėjo 37 mln. Eur (0,1 %) – iki 35,1 mlrd. Eur, tačiau metinis rezultatas priešingas – padidėjo 2,5 mlrd. Eur (7,6 %). Gyventojų indėlių per ketvirtį sumažėjo 179 mln. Eur (0,8 %). Tą lėmė trumpalaikis noras apsirūpinti grynaisiais pinigais prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą. Bendrovių indėlių dėl infliacijos, apyvartinių pinigų poreikio ir grąžinamų skolų po COVID-19 pandemijos per ketvirtį sumažėjo 400 mln. Eur, arba 4,1 proc. Šį gyventojų ir verslo įmonių indėlių mažėjimą atsvėrė valdžios sektoriaus institucijų ir finansų bendrovių indėlių augimas. Per metus gyventojų indėlių padaugėjo 2,7 mlrd. Eur, arba 14,8 proc., bendrovių – sumažėjo 145,2 mln. Eur (1,5 %).

Bankų sektoriaus turtas 2022 m. pirmąjį ketvirtį išaugo 271 mln. Eur, arba 0,6 proc., ir sudarė 43,1 mlrd. Eur. Pokytis per metus sudarė 12,5 proc., arba 4,8 mlrd. Eur. Bankų kapitalo pakankamumo lygis ir kapitalo priemonių kokybė ir toliau tebėra aukšti. Visi bankai vykdė jiems nustatytus individualius veiklos riziką ribojančius reikalavimus, o bankų likvidumo rodikliai yra vieni geriausių Europos Sąjungoje.

Šiuo metu Lietuvoje banko arba specializuoto banko licencijas turi 13 bankų, o kaip užsienio bankų filialai veikia 6 bankai. Šiuo metu Lietuvos bankas kartu su Europos Centriniu Banku nagrinėja 5 paraiškas gauti specializuoto banko licenciją.