Vaikų darželyje „Puriena“ po patalpų valymo ir vėdinimo cheminių medžiagų viršijimo nenustatyta

0
50

Vakar Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) organizavo ugdymo įstaigos, esančios šalia degusio daugiabučio namo Viršuliškėse,  pakartotinius patalpų oro tyrimus. Tyrimai atlikti po to, kai darželis įgyvendino NVSC teiktas rekomendacijas patalpų oro taršai sumažinti. Tyrimų rezultatai parodė, kad gaisro metu išsiskiriančių medžiagų (druskos rūgšties, formaldehido ir suodžių) koncentracijos darželio patalpose ženkliai sumažėjo ir  nebeviršijo leistinų normų – suodžių visai neaptikta, o druskos rūgšties koncentracija buvo 20 proc. mažesnė, formaldehido – 70 proc. mažesnė nei didžiausia leistina koncentracija.

Darželio vadovybė informuota apie tai, kad vaikų ugdymo sąlygos yra saugios ir gali atnaujinti ugdymo procesą.

Analogiški tyrimai buvo atlikti ir arčiausiai degusio namo esančiame daugiabutyje, kuriame cheminių medžiagų viršijimų taip pat nenustatyta.

Primename, kad sausio 3 d. atlikti šio darželio patalpų oro tyrimai parodė, kad kai kurių cheminių medžiagų, išsiskiriančių gaisro metu, koncentracijos viršijo leistinas normas. Dėl to ugdymo procesas buvo sustabdytas, o darželio vadovybei pateiktos rekomendacijos valyti ir vėdinti patalpas.