Po įtarimų – siūlymai, kaip egzaminuoti užsieniečius

0
243

Prieš tris savaites Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo tyrimą dėl galimo kyšininkavimo, papirkimo ir prekybos poveikiu bei sulaikė 9 asmenis, kurie už tam tikrą atlygį užsieniečiams padėdavo įgyti leidimą gyventi Europos Sąjungos šalyse. Įkliuvo ir Vilniaus rajono valstybinės kalbos mokėjimo bei Lietuvos Respublikos konstitucijos pagrindų egzaminų kvalifikavimo komisijos pirmininkė.

Šiandien STT korupcijos prevencijos specialistai jau baigė institucijos antikorupcinį vertinimą ir pateikė siūlymus, kaip būtų galima sumažinti korupcijos rizikas šioje srityje. Ar įtarimai pasitvirtino, pareigūnai kol kas neskelbia.

Atliekant antikorupcinį vertinimą nustatyta, kad nėra pakankamai aiškiai reglamentuota asmenų pripažinimo specialiųjų poreikių turinčiais kandidatais procedūra. Tokiam kandidatui gali būti pritaikoma egzamino vykdymo tvarka ir (ar) pakeista egzamino vieta. Pagal dabartinį reglamentavimą nėra aišku, kokio turinio pažyma pagrindžia kandidato specialiuosius poreikius ir kas, kokia apimtimi priima sprendimą pritaikyti specialią egzamino vykdymo tvarką. Siūloma detalizuoti pažymų apie kandidatus, turinčius specialiųjų poreikių, išdavimo ir tokių asmenų egzaminavimo tvarkas, kadangi nepakankamai išsamus teisinis reguliavimas gali sudaryti sąlygas neskaidriai pritaikyti asmeniui kur kas palankesnę egzaminų vykdymo tvarką ir tuo pačiu gauti egzaminų išlaikymą liudijantį pažymėjimą, reikalingą įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę ar gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Analizės metu pastebėta, kad nėra aišku iš kokių asmenų turėtų būti sudaroma Valstybinės kalbos mokėjimo ir Konstitucijos pagrindų egzaminų kvalifikavimo komisija (toliau – Komisija), nenustatytas Komisijos rotacijos principas. Siekiant skaidrios ir objektyvios Komisijos veiklos, pasiūlyta nustatyti nepriekaištingos reputacijos reikalavimus Komisijos nariams ir Komisijų narių rotaciją, pagal kurią tas pats asmuo negalėtų būti įtraukiamas į toje pačioje savivaldybėje formuojamos Komisijos sudėtį, pavyzdžiui, daugiau kaip 2 kartus iš eilės.

Švietimo ir mokslo ministerija ir Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos per 2 mėnesius turėtų informuoti STT, kaip atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktus pasiūlymus.