Praneša, jog radioaktyviosiomis medžiagomis užteršto medienos ir durpių kuro į Lietuvą nepatenka

0
180

Siekiant užtikrinti, kad į Lietuvą nepatektų radioaktyviosiomis medžiagomis užteršto medienos ir durpių kuro, nuo 2015 m. kurą, įvežamą iš trečiųjų valstybių (Baltarusijos Respublikos, Ukrainos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kalugos, Tulos, Briansko ir Oriolo sričių), į Lietuvos rinką galima tiekti  tik su kiekvieną kuro siuntą lydinčiais radiologinių tyrimų dokumentais, įrodančiais, kad medienos ar durpių užterštumas 137Cs radionuklidu neviršija 30 Bq/kg. Šiuos dokumentus tikrina teritorinių muitinių pareigūnai, kurie į Lietuvą neįleidžia nė vienos medienos ar durpių siuntos, jeigu joje užterštumas viršija nustatytą lygį. Daugiausia tokių medienos ar durpių siuntų neįleista 2015–2016 m.

Radiacinės saugos centro specialistai taip pat atlieka medienos ir durpių bei jų pelenų radiologinius tyrimus įmonėse, naudojančiose tokį kurą, ir kasmet patikrina 10 tokių įmonių.

Radiacinės saugos centras, vykdydamas žmonių ir aplinkos apšvitos reguliuojamąją kontrolę, deda daug pastangų, kad Lietuvos gyventojai būtų apsaugoti nuo nepagrįstos apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote.

Išaugus medienos ir durpių kuro paklausai gana daug jo įvežama ir iš kitų valstybių, taip pat ir iš tų regionų, kurie po Černobylio atominės elektrinės avarijos buvo užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis. Radioaktyviosiomis medžiagomis užterštais pelenais tręšiant dirvas ilgesnį laiką žemė ir gruntiniai vandenys gali būti užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis, todėl jų gali patekti ir maistą.

 

Radiacinės saugos centro informacija