Kariuomenės Šimtmečio paradas

0
224

Rikiuotėje čekai, kroatai, rumunai, estai, olandai… Šiandien Lietuvos kariuomenėje – visų tautų vyrai. Priešingai buvo 2018-aisiais.  Tada spaudė šaltis ir priešai, o gintis galėjome, pasikliaudami tik savo didvyriais. Tautiečiai iš užsienio savo artimiesiems siuntė atvirlaiškius, kuriuose džiaugėsi, kad išvengė caro kariuomenės kario likimo. Lygiai taip kaip ir šiandien. Ką visas amžius pakeitė tautos gyvenime?

Vos susikūrusiai Lietuvos kariuomenei jau 1918 – 1920 m. teko kovoti už Lietuvos laisvę su rusų bolševikais, bermontininkais bei lenkais. Tarpukario metais Lietuvos kariuomenėje buvo 9 pėstininkų, 4 artilerijos ir 3 kavalerijos pulkai, karo aviacijos pajėgos ir pagalbinė kariuomenė, kurią sudarė inžinerijos, geležinkelininkų, ryšininkų ir transporto padaliniai. Lietuvos kariuomenė buvo apginkluota tuo metu pakankamai modernia užsienio ir savos gamybos karine technika.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė, pradėjusi iškilmes, pažymėjo, jog šiuo paradu nešame viltį visų pirma – Ukrainai.

„Sveikinu visus Lietuvos žmones su kariuomenės šimtmečiu“, – sakė šalies vadovė.

Prieš paradą žmonių minioje diskusijų banga kilo dėl Kariuomenės vado gen. ltn. Jono Vytauto Žuko komandos – „laisvai“ po kariams skirtų sveikinimų. Atsirado manančių, jog atsipalaiduoti nederėjo.

Kariniame parade dalyvavo apie 1800 karių ir beveik 80 karinės technikos vienetų iš Lietuvos bei dar 27 šalių – artimiausių sąjungininkių ir partnerių.

Jungtinės Amerikos Valstijos specialiai Lietuvos paradui atgabeno ilgojo nuotolio priešlėktuvinės gynybos sistemą „Patriot“, Vokietija – tankus „Leopard 2“, o Lenkija – naikintuvus F-16, kurie kartu su Baltijos šalių NATO oro policijos misiją vykdančia Belgija atliko sveikinimo skrydį.