Premijomis paskatins 4 tūkst. karių, padėjusių stabdyti nelegalios migracijos antplūdį pasienyje

0
88

Jas Krašto apsaugos ministerija skirs visiems nuo liepos mėnesio Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams pasienyje talkinusiems ir toliau talkinsiantiems kariams.

„Dėkoju Lietuvos kariams už atliekamą nelengvą tarnybą prisidedant ir prie valstybės sienos apsaugos. Kariai pasienyje dirba padidintos rizikos sąlygomis ir pagal papildomai suteiktus įgaliojimus ekstremaliosios situacijos metu. Skirtingai nuo teisėsaugos pareigūnų, jie už tokią pat tarnybą negali gauti jokių priedų, todėl skiriamos vienkartinės skatinamosios išmokos“, – sako A. Anušauskas.

Ministras A. Anušauskas sako, kad dabartinė karių materialinio skatinimo sistema yra neperžiūrėta ankstesnių reformų metu, todėl ją bus siekiama pakeisti numatant priedus prie atlyginimų už patirtą riziką, papildomą fizinį ir psichologinį krūvį.

Lietuvos kariuomenė, atsižvelgdama į Vidaus reikalų ministerijos išsakytus poreikius, nuolat didina savo paramą pasienyje skirdama žmogiškuosius ir materialinius išteklius. Kariuomenės nuolatinė parama skiriama patruliavimui pasienio užkardose (mobilūs patruliai, mobilieji stebėjimo postai, Karo policijos ekipažai), taip pat – spygliuotos vielos užtvarai įrengti. Kariuomenė prisideda ir prie migrantų apgyvendinimo vietų apsaugos. Iš viso šiuo metu pasieniečiams talkina daugiau kaip 1000 karių.

Dėl darbo pasienyje Lietuvos kariams LR Seimo nutarimu suteikti didesni įgaliojimai numatyti iki gruodžio mėnesio vidurio. Šie įgaliojimai bus pratęsiami ir toliau.

KAM informacija