Prieš 98-erius metus, spalio 12 d., buvo įkurta Vidurio Lietuvos valstybė

0
391

Jos steigėjai  – lenkų generolo Liucjano Želigovskio pulkai. Pastarasis veikė pagal faktinio Lenkijos vadovo, lietuvių kilmės lenko, Juzefo Pilsudskio nurodymus. Tuo metu siekta atkurti vieningą Lenkijos – Lietuvos bendrą valstybę

L. Želigovskio kariuomenė 1920 m. spalio 8 d. inscenizavo maištą ir kitą dieną užėmė Vilnių. Įsteigę Vidurio Lietuvos valstybę, pradėjo Lietuvos puolimą ir pasiekė Ukmergę. Tik maždaug po mėnesio lenkai buvo sumušti prie Širvintų ir Giedraičių, tačiau lietuvių kontrpuolimą sustabdė Tautų Sąjungos komisija.

Lenkai Vilniaus kraštą po šių įvykių administravo iki sovietų įvykdytos okupacijos.