Prisiekė Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevič

0
145

Po iškilmingos inauguracijos Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas kreipėsi į naujai prisiekusius Tarybos narius, Savivaldybės administracijos darbuotojus bei svečius.

„Savivalda yra visų mūsų reikalas ir to, kuris kalba dabar iš tribūnos, ir tų, kurie priiminės svarbiausius sprendimus, ir tų, kurie kiekvieną dieną uoliai dirba, kad gyventojai gautų viešąsias paslaugas, ir tų, kurie kiekvieną dieną reikalauja spręsti vieną ar kitą problemą. Savivaldą mes kuriame visi kartu. Puoselėkime tai, ką jau padarėme, užtikrinkime gerų darbų tęstinumą, būkime visada arti mūsų gyventojų ir padarykime viską, kad Vilniaus rajone būtų gera gyventi visiems“, – sakė Vilniaus rajono meras R. Duchnevič.

Naujasis rajono vadovas, taip pat padėkojo buvusiai merei Marijai Rekst. Įteikdamas puokštę gėlių, dėkojo už ilgametį darbą, už puikų savivaldybės kolektyvą, kurį išugdė.

Iškilmingoje Tarybos ir Mero inauguracijoje dalyvavo ir Juodšilių Pal. Mykolo Sopočkos parapijos rektorius kunigas Elijas Anatolijus Markauskas.

Š. m. balandžio 1 d. įsigaliojus naujam vietos savivaldos modeliui, kovo 19 d. meru išrinktas R. Duchnevič nebėra Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariu. Meras tampa savivaldybės vykdomąja institucija, t. y. meras nebalsuos tarybos posėdžiuose, tačiau turės savivaldybės valdžios ir viešojo administravimo įgaliojimus: šauks Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkaus, sudarys posėdžių darbotvarkes, teiks sprendimų projektus.