Pristatomas ir rekordinis Vilniaus raj. 2019 m. biudžeto projektas (už sostinės mažesnis viso labo tik 8-is kartus)

0
167

Planuojama gauti ir perskirstyti daugiau nei 83 mln. Eur. Prognozuojama, kad į savivaldybės kasą įplauks 48 mln. Eur vien iš GPM. Valstybės asignavimai – apie 30 mln. Eur.

Švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimui panašiai kaip ir kasmet planuojama skirti 49,1 proc.; Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programos asignavimams 14,1 proc.; pagal Socialinės atskirties mažinimo programą asignavimai sudarys 12,2 proc. viso biudžeto; 11,6 proc. – Valdymo programos asignavimai; apie 5,4 proc. asignavimų sudaro kultūrai, sportui ir turizmui; ekonominiam konkurencingumui padidinti 3,5 proc.; susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programos asignavimai sudaro tik 2,3 proc.  Mažiausia dalis biudžeto asignavimų – Viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programos asignavimai, kurie sudaro 1,8 proc.

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti skirta 4,8 mln. Eur arba 686 200 Eur daugiau nei 2018 m.