Pritarė siūlymui, kaip sustabdyti neteisėtą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymą

0
207

Vyriausybė patvirtino Aplinkos ministerijos parengtą Transporto priemonių pripažinimo eksploatuoti netinkamomis transporto priemonėmis kontrolės tvarkos aprašą. Jam įsigaliojus Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) galės efektyviau atlikti įvežtų į Lietuvą transporto priemonių, kurios ilgą laiką nėra registruotos, eksportuotos ar sunaikintos, patikrinimus.

Tai leis užkirsti kelią neteisėtam eksploatuoti netinkamų transporto priemonių įvežimui ir ardymui, sumažins atliekant šiuos darbus keliamą aplinkos taršą.

Pažeidimų, kai įvežtos iš trečiųjų ar ES valstybių narių ir Lietuvoje neeksploatuojamos transporto priemonės yra ardomos neturint leidimo šiai veiklai, pasitaiko dažnai. Tačiau iki šiol AAD neturėjo pakankamai duomenų apie įvežtas transporto priemones, kurios tikėtina skirtos ardymui, kad galėtų nustatyti visus nelegalius  ardytojus.

Vyriausybės nutarimu patvirtintas aprašas užtikrins, kad AAD pareigūnai gautų informaciją apie galimai eksploatuoti netinkamas transporto priemones iš valstybės įmonės „Regitra“, kuri yra Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinės sistemos (TPSAIS) tvarkytoja.

Jei nuo automobilio įsigijimo patvirtinimo praėjus 2 metams TPSAIS nebuvo informacijos apie jo eksportą, sunaikinimą ar registraciją Kelių transporto priemonių registre, duomenys apie šios transporto priemonės įvežimą bus perduoti AAD.

AAD pareigūnai gavę duomenis tikrins, ar įvežtos ir neužregistruotos, neeksportuotos ar nesunaikintos transporto priemonės nebuvo įvežtos kaip atliekos. Tai yra, ar jos atitinka bent vieną Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytą sąlygą dėl transporto priemonių pripažinimo netinkamomis eksploatuoti. Vyks planiniai ir neplaniniai ūkio subjektų ar asmenų, nevykdančių ūkinės veiklos, patikrinimai.

Per 2021 m. Aplinkos apsaugos departamento akcijos „Garažiukas 2021“ pavasario ir rudens etapus patikrinti 387 ūkio subjektus ir 716 fizinių asmenų (2020 m. – 287 ūkio subjektus ir 720 fizinių asmenų). Per akciją nustatyti 307 pažeidimai, tarp jų ir susiję su nelegaliu transporto priemonių ardymu.

Aplinkos ministerijos informacija