Pritarta dviejų Grigiškių mokyklų sujungimui: tikimasi geresnės mokymo kokybės

0
223

Sostinės Taryba šiandien pritarė Grigiškių pradinės mokyklos reorganizavimui. Dar šiemet, iki Rugsėjo 1-osios, Vilniaus savivaldybės Grigiškių pradinė mokykla bus prijungta prie Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos. Taip bus užtikrintas tolygesnis mokinių pasiskirstymas seniūnijos mokyklose, o tuo pačiu pagerintos sąlygos ir formaliajam, ir neformaliajam ugdymui.

Įvertinti mokyklų sujungimo galimybę paskatino Vilniaus savivaldybės Grigiškių pradinės mokyklos vienos klasės tėvų prašymas leisti jų vaikams dar 2019–2020 mokslo metais mokytis Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazijoje. 2019–2020 mokslo metais Vilniaus savivaldybės Grigiškių pradinėje mokykloje pagal pradinio ugdymo programą iš viso mokėsi 235 mokiniai (11 klasių komplektų), nors mokyklos patalpų projektinis pajėgumas – 320 mokinių. Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazijoje pagal pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo programas iš viso mokosi 758 mokiniai (33 klasių komplektai), gimnazijos patalpų projektinis pajėgumas yra pritaikytas dar didesniam skaičiui – 1032 mokiniams.

Pagal reorganizavimo projektą, Grigiškių pradinės mokyklos teisės ir pareigos bus perduotos Grigiškių „Šviesos“ gimnazijai: mokykla bus vienas juridinis vienetas, bet veiklą vykdys dviejose skirtingose patalpose (pradinės mokyklos ir gimnazijos). Visiems prijungiamos mokyklos 1–3 klasių (šių mokslo metų) mokiniams bus sudaryta galimybė mokytis pagal pradinio ugdymo su juos mokiusiais mokytojais. Visi pradinės mokyklos mokytojai, pedagoginiai ir techniniai darbuotojai, o taip pat švietimo pagalbos specialistai bus įdarbinti, jei sutiks dirbti pasikeitusiomis darbo sąlygomis. Mokyklai po reorganizacijos vadovaus Vilniaus Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos direktorius – pradinės mokyklos direktoriaus vadovavimo mokyklai kadencijos laikotarpis yra pasibaigęs. Projekto autoriai neabejoja, kad sujungiamų mokyklų mokytojams darbo sąlygos keisis minimaliai, ir tik gerėjimo link.

„Pozityvias permainas turėtų įvertinti ir moksleiviai – mokiniams, baigus pradinio ugdymo programą, nereikės keisti mokyklos, bus užtikrinamas mokymosi tęstinumas pagal pagrindinio ugdymo programą ir / ar jos pirmąją dalį gimnazijoje, jei mokiniai nepageidaus mokytis kitose mokyklose. Be to, specialistų vertinimu, 4-ųjų klasių mokiniai po šios reorganizacijos galės lengviau, pradėdami mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, adaptuotis gimnazijoje – bus susipažinę su mokytojais, mokyklos reikalavimais“, – komentavo Vilniaus miesto mero pavaduotojas Vytautas Mitalas.

Privalumas bus ir tai, kad pradinės mokyklos mokiniai po reorganizacijos turės galimybę paįvairinti popamokinę veiklą, t. y. galės lankyti neformaliojo ugdymo užsiėmimus ir gimnazijos patalpose kartu su gimnazijos mokiniais, kur yra sukurtos didesnės galimybės neformaliajam ugdymui, dalyvauti bendruose renginiuose. Būsimųjų pirmaklasių tėvams atsiras galimybė rinktis ugdymo įstaigos vietą, kuri yra arčiau jų gyvenamosios vietos.