Privalomoji karo tarnyba gali būti atidėta tik dėl vienos priežasties

0
661

2022 metais daugiau nei 3 tūkstančiai asmenų iki 26 metų amžiaus bus pašaukti 9 mėnesius tarnauti tėvynei.

Į prievolininkų sąrašus patenka ir asmenys, kurie mažiausiai to tikisi – sukūrę ar kuriantys verslus, užimantys aukštas ar specialių žinių reikalaujančias pareigas įvairiose įmonėse. Todėl 9 mėnesius trunkanti karo tarnyba gali padaryti didelę žalą net tik į karo prievolininkų sąrašus patekusiam asmeniui, tačiau ir jo aplinkai, pavyzdžiui, jam priklausančiai įmonei ar įmonei, kurioje jis dirba.

Pasak advokatų profesinės bendrijos „Avocad“ teisininkės Emos Kontaraitės, patekus į tokią situaciją nereikia nuleisti rankų, kadangi egzistuoja galimybė atidėti privalomąją karo tarnybą. Šis kelias nėra lengvas, tačiau, iš patirties žinoma, įmanomas.

Teisės aktai numato, kad karo tarnyba gali būti atidedama, jeigu šauktinio asmeniniams ar visuomeniniams interesams būtų padaryta neproporcingai didelė žala, o jos būtų įmanoma išvengti, jeigu šauktinis karo tarnybą atliktu kitu laiku.

Tačiau tokia žala nėra preziumuojama ar menama. Tai reiškia, kad ją galima pagrįsti tik kartu su prašymu pateikiant realius įrodymus. Dažnai tokie prašymai yra atmetami, motyvuojant, jog prašymą pateikęs asmuo, nepateikė realių įrodymų, pagrindžiančių prašyme nurodomas aplinkybes, dėl kurių galėtų būti padaroma neproporcinga žala.

Pažymėtina, jog dažnai minimos priežastys kaip asmeniniai kreditai, vaikų išlaikymas nėra pakankamos siekiant atidėti privalomąją karo tarnybą. Nes šie įsipareigojimai bet kokiu atveju išliks, net ir pabaigus 9 mėnesių tarnybą.

Visgi, jeigu prašymas atidėti karo tarnybą patenkinamas, reikia išlikti budriems, nes šis tarnybos atidėjimo laikotarpis yra skiriamas pašalinti objektyvias priežastis, dėl kurių karo tarnyba buvo atidėta. Tai reiškia, kad visada egzistuoja objektyvūs motyvai, jog galite būti įtrauktas į prievolininkų sąrašus antrą kartą.

Apibendrinant, prašymo atidėti privalomąją karo tarnybą pagrįstumas priklauso nuo pateikiamų aplinkybių pagrįstumo, realių įrodymų, kurie patvirtina neproporcingą žalą. Todėl šaukimą į privalomąją karo tarnybą gavę asmenys neturėtų nuleisti rankų, įvertinti, ar yra aplinkybės, kurios gali būtų įrodytos, o taip pat būtų pakankamos prašymui atidėti karo tarnybą tenkinti.