R. Duchnevič su VLKK pirmininke dr. V. Meiliūnaite aptarė lietuvių ir tautinių mažumų kalbų vartojimą Vilniaus rajone

0
29

Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevič susitiko su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) pirmininke dr. Violeta Meiliūnaite. Susitikimo metu aptartas mero kreipimasis į Seimo Pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen ir parlamentarus dėl Valstybinės kalbos politikos 2023–2030 metų gairių nutarimo projekto, taip pat rajono gyvenviečių pavadinimų rašymas, kiti aktualūs šio rajono klausimai.

„Mūsų, kaip Vilniaus rajono savivaldybės, požiūris yra toks, kad turime išlaikyti valstybinės, t. y. lietuvių, kalbos vartojimo ir kitų tautų gimtųjų kalbų išsaugojimo balansą. Vilniaus rajonas išsiskiria tuo, kad jame yra daug įvairių tautybių gyventojų. Reikia stiprinti lietuvių kalbą, tačiau tuo pat metu neužkirsti kelio vietos gyventojams saugoti ir pažinti savo gimtąją kalbą. Todėl šiuo susitikimu tikimės rasti glaudesnio bendradarbiavimo su Valstybine lietuvių kalbos komisija galimybes“, – teigė meras R. Duchnevič.

Susitikimo metu aptartas dar birželio 14 d. mero kreipimasis į Seimo Pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen ir parlamentarus, kurių buvo prašoma dar kartą atidžiau pažiūrėti ir taisyti Valstybinės kalbos politikos 2023–2030 metų gairių nutarimo projektą, kurį pateikė VLKK.

Pokalbio metu dr. Violeta Meiliūnaitė sakė, kad šis projektas buvo parengtas ankstesnės VLKK ir pripažino, kad buvo galima jį prieš teikiant Seimui suderinti su rajono savivaldybės administracija. Tiek meras, tiek VLKK pirmininkė sutarė ateityje dėl tokių ir panašių projektų bendrauti, dalytis informacija.

„Mūsų komisijos prioritetiniai darbai yra lietuvių kalbos prestižo, lituanistinio švietimo stiprinimas tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Tačiau puikiai suprantame, kad tam tikros Lietuvos teritorijos, kaip Vilniaus rajonas, Visaginas ir kt., išsiskiria kitų tautybių žmonių įvairove. Todėl pritariame, kad kartu turime ne priverstinai, bet, kaip ir meras mini, išlaikant balansą leisti gyventojams pamilti dar labiau lietuvių kalbą, mokytis jos, tačiau tuo pačiu puoselėti ir savo gimtąją kalbą. Manau, kad su naująja Vilniaus rajono vadovybe mes viso to pasieksime“, – pažymėjo dr. V. Meiliūnaitė.

Susitikime aptartas ir kitos institucijos – Valstybinės kalbos inspekcijos – atsiųstas raštas Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, kuriuo informuojama, jog šios savivaldybės teritorijoje esančiuose Bieliškių ir Ažulaukės kaimuose yra užrašai lietuvių ir lenkų kalbomis bei nurodoma, kad jie turi būti panaikinti, paliekant užrašus tik valstybine kalba.

„Mes su tokiu nurodymu nesutinkame. Iš tiesų trūksta aiškaus teisinio reglamentavimo. Tačiau, kaip jau minėjau, Vilniaus rajono savivaldybė, skirtingai nuo kitų Lietuvos savivaldybių, yra išskirtinai gausiai apgyvendinta asmenų, priskiriančių save lenkų tautybės asmenims. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta, kad piliečiai, priklausantys tautinėms mažumoms, turi teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papročius. Todėl mes, kaip atstovaujantys šiems gyventojams, ir besilaikantys Lietuvos Konstitucijos, turime vertinti tai ir užtikrinti galimybę puoselėti jiems savo kalbą ir papročius“, – sakė R. Duchnevič.

VLKK pirmininkė dr. V. Meiliūnaitė pažadėjo išsamiau pasidomėti šiuo klausimu ir galbūt pateikti rekomendacijas.

Be to, susitikime sutarta organizuoti bendrus renginius, projektus, nemokamas paskaitas Vilniaus rajono gyventojams, daugiau diegti ir naudoti skaitmenines priemones ugdymo (pavyzdžiui, Lavoriškių, Medininkų, Kalvelių ir kt. seniūnijų) ir kitose įstaigose, taip pat didinti informacijos sklaidą, mokomąsias priemones vietos žiniasklaidoje.

Vilniaus rajono savivaldybės informacija