Rajono centrinėje poliklinikoje išnuomojamos patalpos maitinimo veiklai vykdyti

0
221

Vilniaus rajono savivaldybė skelbia nuosavybės teise priklausančių 54,42 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų, esančių Laisvės pr. 79, Vilniuje, viešąjį nuomos konkursą.
Patalpos yra poliklinikos pastato rūsyje, šildymas iš centralizuotų sistemų, komunalinis vandentiekis, komunalinis nuotekų šalinimas.
Pradinis turto nuompinigių dydis –142,58 Eur (be PVM) per mėnesį už visą nuomojamą patalpų plotą.
Patalpos išnuomojamos 3-ejų metų laikotarpiui. Turto nuomos terminas nustatomas nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Pasibaigus nuomos terminui, su nuomininku, tinkamai vykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nuomos sutartis gali būti atnaujinta neviršijant bendro 10 metų nuomos termino.