Remia 35 miesto mėgėjų meno kolektyvus

0
250

Sostinės  savivaldybė pirmąkart remia mėgėjų meno kolektyvus – jų veiklai  finansuoti skyrė 57,7  tūkstančiai eurų. Vienam kolektyvui metams suteikiama nuo 1300 iki 2000 Eur. parama, kuri sudarys sąlygas miesto mėgėjų meno kolektyvams aktyviau dalyvauti kultūriniame gyvenime, išlaikyti tautinį identitetą, skleisti tautos etninės kultūros paveldą, edukuoti.

Vilniaus miesto mėgėjų meno kolektyvų veiklos finansavimo konkurse galėjo dalyvauti tie kolektyvai, kurių vadovai už savo darbą su Mėgėjų meno kolektyvais negauna atlygio ir kurių kolektyvams, vertinant jų meninį lygį, vadovaujantis Lietuvos nacionalinio kultūros centro duomenimis, yra suteikta ne žemesnė kaip I ar II kategorija. Konkurse  dalyvavo 16 chorų, 15 folkloro kolektyvų, 3 liaudies šokių kolektyvai, 1 Liaudies instrumentų ansamblis.

 

Vilniaus m. savivaldybės informacija