Maždaug ketvirtadaliu sostinės gyventojams didės rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą

0
114

Daugėjant vilniečių didėja ir surenkamų komunalinių atliekų kiekis. Dėl išaugusių jų tvarkymo sąnaudų ir apimties sostinė peržiūri vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Tarybai pritarus, vidutinio 60 kv. m buto savininkui rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą kainuos – apie 58 Eur per metus (2023 m. buvo apie 46 Eur).

„Faktinės ir planuojamos būtinosios šių metų rinkliavos sąnaudos yra didesnės nei prognozuota 2022 m. pabaigoje. Atsižvelgiant į kitąmet planuojamą surinkti atliekų kiekį, nekilnojamojo turto objektų plėtrą, augančias atliekų tvarkymo sąnaudas ir šių paslaugų apimtį, peržiūrime rinkliavos dydį“, – sako Vilniaus savivaldybės Atliekų tvarkymo poskyrio vedėja Eglė Bernotavičienė.

Sąnaudos didėja dėl nacionalinio reguliavimo

Sąnaudų didėjimui (mokesčio už atliekų šalinimą sąvartyne augimui ir mokesčio Valstybinės energetikos reguliavimo tarybai įvedimui) savivaldybė negali daryti įtakos dėl privalomų įstatyminių nuostatų įgyvendinimo. Visos sąnaudos yra absoliučiai būtinos tinkamo, kokybiško paslaugų teikimo užtikrinimui.

Visos sąnaudų grupės yra maksimaliai optimizuotos, rinkos pokyčių įvertintos ir nulemtos viešųjų pirkimų sudarytų sutarčių įkainių. Nors bendrai sąnaudos augo, augimas buvo mažesnis dėl paskirtų baudų dėl netinkamo paslaugų vykdymo pagal sutartis; žalą už netinkamą atliekų tvarkymą atlyginusių asmenų įmokų; mažesnių iš trečiųjų asmenų perimtų ir bešeimininkių atliekų surinkimo konteinerių eksploatacijos išlaidų dėl mažesnio nei planuota perimtų konteinerių kiekio; tekstilės atliekų surinkimo, vežimo ir tvarkymo paslaugos įkainių mažėjimo; gamintojų ir importuotojų organizacijų prisidėjimo prie įrengtų konteinerių aikštelių eksploatacijos išlaidų.

2024 m. prognozuojamas surinkti ir tvarkyti mišrių komunalinių atliekų kiekis siekia 143 597,43 tonų per metus (2023 m. planuojamas – 143 123,97 t.).

Kiekvienais metais auga ir apsilankančiųjų didelių gabaritų ir žaliųjų atliekų aikštelėse skaičius – 2015 m. – 17 tūkst., 2022 m. – jau 145 tūkst. 2023 metais prognozuojama, kad aikštelėse apsilankys apie 163 tūkst. gyventojų. Surenkamas atliekų kiekis augo nuo 3594 tonų 2015 m. iki 22 415 tonų 2022 m.

Nuo 2024 m. šalyje bus privaloma rūšiuoti maisto atliekas. Kartu su maisto rūšiuojamuoju surinkimu išaugs ir gyventojų edukacijos ir informavimo apie įvedamas atliekų tvarkymo naujoves poreikis.

Keisis mokėjimų terminai

Taip pat keisis rinkliavos ketvirtojo ketvirčio mokėjimo termino laikotarpis. Šiuo metu mokėtojui pasirinkus mokėjimus atlikti kas ketvirtį, kiekviena rinkliavos sumos dalis turi būti sumokama iki einamojo ketvirčio paskutinės dienos. Mokėjimo pranešimas siunčiamas vieną kartą per metus (metų pradžioje), o praktikoje dažnai ketvirčiais rinkliavą pasirinkę mokėti gyventojai, metų eigoje tiesiog pamiršta sumokėti rinkliavos sumos dalį už paskutinį ketvirtį.

Skolos priminimus už pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį ketvirčius VASA („Vilniaus atliekų sistemos administratorius“) suspėja išsiųsti dar einamaisiais metais, tačiau laiku nesumokėjus ketvirtojo ketvirčio rinkliavos, priminimus galima siųsti  jau tik kitų metų pradžioje. Pakeitus šią tvarką, rinkliavos sumos dalis už ketvirtąjį ketvirtį turėtų būti sumokama iki spalio 31 d., o Administratorius turėtų galimybę skolos priminimus išsiųsti dar lapkričio mėnesį. Tikėtina, kad taip būtų užtikrinamas maksimalus rinkliavos surinkimas per mokestinį laikotarpį, t. y. kalendorinius metus.

Pranešimus gaus patogiau

Taip pat keisis rinkliavos pranešimų siuntimo tvarka. Šiuo metu mokėtojui atsisakius mokėjimo pranešimo siuntimo paprastu paštu, šį jis gali rasti savitarnos svetainėje www.vasa.lt. Pakeitimas vilniečiams sudarys galimybę mokėjimo pranešimą gauti patogesniu būdu – prie savitarnos svetainės jungtis nereikės tam, kad gyventojas galėtų peržiūrėti mokėjimo pranešimo turinį. Gyventojui el. paštu bus atsiunčiamas mokėjimo pranešimas, taip pat pateikiama nuoroda, kurią paspaudęs, jis galės greitai ir patogiai apmokėti apskaičiuotą rinkliavą.

Juridiniams asmenims nuo šiol vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimai bus siunčiami tik  elektroninio pašto adresu, kaupiamu Juridinių asmenų registre.

Vilniaus m. savivaldybės informacija