Šalčininkų rajono šių metų biudžetas beveik 4 mln. Eur didesnis nei pernai

0
190

Šiemet tai – 34.985,8 tūkst. Eur, o praėjusiais metais jis buvo 31.067,0 tūkst. Eur. Šių metų  biudžetas didėja 12,6 proc., nes didėja gyventojų pajamų mokesčio planas.

Savivaldybės biudžetą sudaro pajamos iš mokesčių, pajamos iš savivaldybių turto, biudžetinių įstaigų pajamos, pajamos, gautos už išnuomotą arba suteiktą naudotis valstybinę žemę, valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius ir įstatymų nustatyta tvarka paskirsčius lėšas už parduotus valstybinės žemės sklypus, valstybės biudžeto dotacijos ir kitos pervedamos lėšos ir pan. Iš viso planuojama surinkti 19.998,0 tūkst. Eur mokesčių, didžiausią dalį sudarys gyventojų pajamų mokestis – 18.826,0 tūkst. Eur.

Kita biudžeto pajamų plano dalis – dotacijos, skirtos valstybinėms funkcijoms atlikti ir mokinio krepšeliui finansuoti. Suma siekia 13.102,8 tūkst. Eur.

2020 metų biudžeto išlaidų plane didžiausia dalis numatyta švietimui – 16.799,7 tūkst. Eur, t. y. 48 proc. viso biudžeto. Poilsiui, kultūrai ir religijai skirta 2.229,7 tūkst. Eur, sveikatos apsaugai – 386,0 tūkst. Eur, socialinei apsaugai – 5.872,7 tūkst. Eur, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 8.539,0 tūkst. Eur. Komunalinio ūkio plėtrai ir išlaikymui numatyta 2.588,3 tūkst. Eur.

Biudžeto sprendimo projektą pristačiusios Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjos Jelenos Uljanovič teigimu, 2020 m. biudžetas yra subalansuotas. 2019 m. gauta viršplaninių pajamų ir biudžetas buvo įvykdytas 102 proc. Vykdomi buvo pajamų ir išlaidų planai. Ryšium su tuo, kad abu planai buvo vykdomi, Šalčininkų rajono savivaldybė neturi ilgalaikio kreditorinio įsiskolinimo.

 

Šalčininkų rajono savivaldybės informacija