Savivaldybėse įsibėgėja pakuočių atliekų tvarkymo viešieji konkursai 

0
212

Kelerius metus trukusios Lietuvos gamintojų ir importuotojų organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės derybos dėl pakuočių atliekų tvarkymo, tarpininkaujant Aplinkos ministerijai, jau artėja į finišo tiesiąją, derinant likusias paskutines atviras užsitęsusių derybų vietas, kad viešasis paslaugų pirkimo konkursas būtų sėkmingai paskelbtas. Tuo tarpu VšĮ „Gamtos ateitis“ skuba pasidalinti, kaip dar 2018 m. jų ir kitų dviejų Lietuvoje veikiančių pakuočių atliekų tvarkymo organizacijų pradėti inicijuoti pokyčiai dėl pakuočių atliekų tvarkymo viešai skelbiamų atvirų konkursų kitose Lietuvos savivaldybėse jau įsibėgėja ir duoda apčiuopiamų rezultatų, kuriant tipinius sėkmingo bendradarbiavimo veiklos modelius.

Kaip žinia, pagal Atliekų tvarkymo įstatymą, gamintojų ir importuotojų organizacijos kartu su savivaldybėmis skirtinguose Lietuvos miestuose turi susitarti dėl atliekų tvarkymo sąlygų, savivaldybės turi įgyvendinti viešąjį pirkimą, o organizacijos – apmokėti paslaugų teikėjams už kokybišką pakuočių atliekų tvarkymą, nepamirštant ir tolimesnės paslaugų teikėjų kontrolės. Iki 2018 metų visos skirtingų šalių – savivaldybių, organizacijų, pakuočių atliekų tvarkytojų ir perdirbėjų – bendradarbiavimo sutartys apimdavo komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti, naudojimą. Šie savo verte ir apimtimi dideli konkursai ilgainiui ėmė kelti daugiau sumaišties ne tik visoms šalims derinant jų sąlygas, juos paskelbiant, bet ir administruojant bei kontroliuojant sistemoje veikiančius ir atsakomybę prisiimančius ar turinčius prisiimti jos dalyvius, kad galutiniame taške nenukentėtų patys pakuotes į rinką išleidžiantys ir už jos sutvarkymą sumokantys gamintojai bei importuotojai, o gyventojai neliktų be galimybės rūšiuoti pakuočių atliekas.

Pakuočių atliekų tvarkymo grandinės išskaidymas

Pradedant 2018 metais, pakuočių ir atliekų tvarkymo organizacijos, bendradarbiaudamos su savo partneriais – skirtingų miestų savivaldybėmis, pakuočių atliekų tvarkytojais, inicijavo pokyčius pakuočių atliekų tvarkymo grandinėje naujai skelbiamiems konkursams – atsikiriant dvi esmines organizavimo sistemos sritis į pakuočių surinkimą, vežimą ir atskirai – stiklo ir kitų pakuočių paruošimą naudoti ir naudojimą, t.y. perdirbimą.

„Šiuo sprendimu – išskaidyti pakuočių atliekų tvarkymo grandinę, organizuojant atskirus konkursus ir pasirašant atskiras sutartis su skirtingomis šalimis, buvo pasiūlyta siekiant efektyvinti pakuočių atliekų tvarkymą, išgryninant atskirus procesus ir turint aiškesnį kainų už paslaugas pagrindimą, ir ypač – siekiant sustiprinti paslaugos teikėjų kontrolę, atsakomybę bei įsipareigojimus“, – pastebi VšĮ „Gamtos ateitis“ vadovas Karolis Šiaudkulis. – „Žinoma, didinant ypatingą dėmesį ir stiprinant priežiūrą paslaugų (pakuočių surinkimo / vežimo / paruošimo perdirbti / perdirbimo) teikėjams, organizuojant įvairius jų patikrinimus bei numatant kitus kontrolės mechanizmus, taip pat įvedant kiekvienoje bendradarbiavimo sutarčių daugiau nei 20 punktų, susijusių su paslaugų teikėjų atsakomybe, įsipareigojimais ir numatytomis aiškiomis baudomis už tų įsipareigojimų nevykdymąׅ“.

Įvykę ar vykstantys konkursai

Pagal įvykusius viešuosius pirkimus, suderinus su pakuočių atliekų tvarkymo organizacijomis pirkimų sąlygas, atskyrus į dvi skirtingas sutartis pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo veiklas – pakuočių atliekų surinkimą ir vežimą nuo paruošimo naudoti ir naudojimo – sėkmingai dirba Klaipėdos, Skuodo, Jurbarko rajonų savivaldybės. Viešieji pirkimai jau yra įvykę, parinkti surinkėjai ir ruošiamasi pradėti teikti paslaugas pagal trišales pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis Kėdainių rajone, Šalčininkų rajone vyksta galimo laimėtojo pateiktų dokumentų vertinimas. Pirkimai paskelbti pagal su visomis trijomis pakuočių atliekų tvarkymo organizacijomis suderintas (arba jų nuostatoms neprieštaraujančias) sąlygas dar devyniose miestų ar rajonų savivaldybėse, ruošiamasi skelbti ar derinamos, baiginėjamos derinti pirkimų sąlygos pagal organizacijų paregtus ir pateiktus pirkimo dokumentus dar trylikoje miestų ir rajonų savivaldybių. Yra savivaldybių, kuriose pirkimo derinimo procesai yra laikinai sustoję, tačiau pakuočių atliekų organizacijos tikisi, kad įgavus pagreitį su konkursų skelbimu ar bendradarbiavimo sutarčių pasirašymu kitose Lietuvos savivaldybėse, procesai sėkmingai įsibėgės ir likusiuose Lietuvos miestuose ar rajonuose.

Bendras tikslas visiems šioje pakuočių atliekų tvarkymo sistemoje veikiantiems dalyviams yra gamintojams ir importuotojams Vyriausybės nustatytų pakuočių sutvarkymo užduočių įgyvendinimas. Ne mažiau svarbu užtikrinti, kad gyventojai turėtų galimybę rūšiuoti, neprarastų motyvacijos rūpintis savo aplinka, būtų visų rinkos dalyvių vienodai edukuojami ir mokomi, kaip rūšiuoti, būtų užtikrinta tinkama infrastruktūra rūšiavimui ir miestai išliktų švarūs, nepaskęsdami pakuočių atliekose prie neaptarnaujamų konteinerių ar vietose, kur norinčiųjų rūšiuoti žmonių daugėja, o konteinerių galimai trūksta.

Tikslas – sutvarkyti kuo daugiau pakuočių atliekų

„O kalbant apie skirtingų suinteresuotųjų pusių, ypač pirmosios grandies dalyvių – gamintojų ir importuotojų – dalyvavimą šioje sistemoje, be galo svarbu aiškumas ir skaidrumas bei visapusiškos garantijos, kad rinkoje nepasikartotų 2018 metų krizės pakuočių atliekų tvarkymo sektoriuje scenarijus, o pasklidus kalboms apie radikalius pokyčius pakuočių atliekų tvarkymo sistemoje ar jų funkcijų perdavimą kitiems sistemos dalyviams, neiškiltų dar daugiau abejonių, kiek, kaip greitai ir kokių skirtingų valstybės atsarginių veiksmo planų turi būti paruošta, kad tie pokyčiai neįvestų rinkoje dar daugiau nežinomųjų“ – pabrėžė K. Šiaudkulis.

Visų gamintojų ir importuotojų organizacijų bendras tikslas – sutvarkyti kuo daugiau pakuočių atliekų. Infrastruktūros plėtra ir naudojimas bei finansavimas, aiškesnė kainų nustatymo politika, šalių tarpusavio atsiskaitymo tvarka, sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolė, visuomenės informavimas ir edukacija, ir žinoma – organizacijų finansinis stabilumas ir patikimumas – tai svarbiausi kertiniai rodikliai, kurie organizuojant naujos formos išskaidytus atskiroms paslaugoms konkursus, tiek bendradarbiaujant su paslaugų teikime dalyvaujančiomis skirtingomis šalimis atskirų sutarčių pagrindu su didžiąja dalimi Lietuvos savivaldybių privalo vykti sklandžiai. Tuo keliu ir žengiama.