Šešiolikoje Vilniaus rajono vietų vykdomi oro taršos kokybės rodiklių matavimai: ypatingas dėmesys Rudaminos paukštynui

0
231

Remiantis Aplinkos oro kokybės valdymo 2016-2020 m. programa, nuo š. m. rugsėjo 6 d. savivaldybė pradėjo vykdyti oro taršos kokybės rodiklių ((KD10, SO2, NOx, O3 CO ir LOJ (benzenas, toluenas, etilbenzenas, m, p-kslilenai ir o-ksilenai)) ir amoniako (NH3) matavimus.

Matavimais siekiama įvertinti pagrindinių teršalų koncentracijas ore visais metų laikais ir atlikti specifinių teršalų, t. y., amoniako (NH3) koncentracijos matavimus prie potencialaus šaltinio – AB „Vilniaus paukštynas“.

Matavimus planuojama atlikti tiek su mobilia laboratorija, tiek su pasyviais kaupikliais, kurie Vilniaus rajono gyvenvietėse bus eksponuojami nuo rugsėjo 10 d. dvi savaites.

Oro kokybės matavimus vykdo Vilniaus Gedimino Technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto, Aplinkos apsaugos instituto specialistai.

 

Vilniaus rajono savivaldybės informacija