Šiandien Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė dalyvavo Rokantiškių karinio miestelio atidarymo ceremonijoje

0
37

„Per pastaruosius keletą metų investicijos į infrastruktūrą iš viso pasiekė beveik pusę milijardo eurų. Tai – net ne kartais, o, turbūt, dešimtimis kartų daugiau negu buvo anksčiau, – tardama sveikinimo žodį kalbėjo premjerė ir pabrėžė, kad šalies saugumo stiprinimas atliekamas ne vienos Vyriausybės kadencijos darbais. – Visi tikrai turėsime nemažai darbo ir šiemet, kitąmet, ir ateityje toliau stiprindami savo gynybą, saugumą, atsparumą, kariuomenę ir užtikrindami tarnybos sąlygas, kurios tinka NATO kariuomenei ir mūsų partneriams, kurie atvyksta į pratybas ar atvyks nuolat tarnauti. Svarbu, kad tai ne tik ginkluotė ir atlyginimai: tai taip pat ir ta infrastruktūra, kuri kasdien reikalinga tam, kad karys jaustų savo valstybės rūpestį, jaustų, kad valstybė apie jį galvoja ir nori jį gerbti kiekvieną dieną suteikdama orias tarnybos sąlygas.“

Ministrė Pirmininkė taip pat pastebėjo, kad Rokantiškių karinis miestelis – geriausias įrodymas, kiek per pastaruosius metus Lietuva nuėjo į priekį rūpindamasi savo krašto gynyba, saugumu, kariuomene ir jos karių tarnybos sąlygomis. Susirinkusiesiems ji priminė dabartinę nepalankia linkme pasikeitusią saugumo situaciją ir pastebėjo, kad skeptikai jau nebedvejoja investicijų į gynybą tinkamumu, kad investicijos į gynybą pripažįstamos itin reikalingomis.

„Kunigaikščio Vaidoto pėstininkų bataliono įsikūrimas Rokantiškių kariniame miestelyje turi itin svarbią reikšmę – primą kartą greta Vilniaus įsikuria pilnas kovinis batalionas, kuris reikšmingai sustiprins sostinės saugumą. Sukūrėme puikias sąlygas bataliono kariams atlikti tarnybą, treniruotis šauktiniams, taip pat – atidarius miestelį, atsiveria galimybės vietos verslams, atsiranda naujos darbo vietos civiliams“, – teigė renginyje taip pat dalyvavęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Atidarymo ceremonijoje skambėjo ne tik sveikinimo kalbos, bet ir šventinės salvės, karinis miestelis buvo pašventintas, o renginio svečiai galėjo apžiūrėti naujai įrengtą miestelį.

„Ypatingai džiaugiuosi šia diena: Rokantiškių karinis miestelis šiandien oficialiai perduodamas Kunigaikščio Vaidoto pėstininkų bataliono kariams. Dėl sutelktų Lietuvos valstybės pastangų šis vienas labiausiai „keliaujančių“ karinių vienetų turės nuolatinę dislokacijos vietą su puikiomis, NATO kariuomenių standartus atitinkančiomis, sąlygomis. Geros tarnybos, treniravimosi ir kovinio rengimo sąlygos, kokias matome Rokantiškių kariniame miestelyje, yra ypatingai svarbios karių motyvacijai ir moralei ruošiantis šalies gynybai“, – sakė Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys.

Naujuoju kariniu miesteliu džiaugėsi ir į šią vietą persikeliančio Kunigaikščio Vaidoto pėstininkų bataliono vadas pulkininkas leitenantas Irmantas Petaraitis. „Persikėlimas į Vilnių Kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalionui yra labai svarbus tuo, kad laikinas bataliono perkėlimas į Marijampolę yra baigtas ir pagaliau esame naujų nuolatinių bataliono namų šeimininkai. Rokantiškių kariniame miestelyje yra visa pėstininkų batalionui reikalinga infrastruktūra, kuri įgalins užtikrinti tinkamas tiek profesinės karo tarnybos, tiek nuolatinės privalomosios karo tarnybos karių tarnybos sąlygas“, – teigė jis.