Šiauliuose dislokuotas Vokietijos valdymo ir pranešimų centras

0
210

Šiais papildomais pajėgumais Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje vokiečiai prisideda prie Baltijos šalių oro erdvės stebėsenos ir pajėgų treniravimo. Tai įprastai atlieka nuolat Baltijos regione veikiantys centrai Karmėlavoje, Lielvardėje (Latvijoje) ir Taline (Estijoje). Galutinai įdiegta vokiečių sistema iki lapkričio pabaigos bus integruota į NATO oro erdvės ir priešraketinės gynybos sistemą NATINAMDS bei prisidės prie esamų gynybinių pajėgumų.

„Siųsdama savo naikintuvus NATO oro policijos misijai Baltijos šalyse pastiprinti, vadovaudama NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinei grupei Lietuvoje, o dabar Lietuvoje įsteigusi perdislokuojamą valdymo ir pranešimų centrą Vokietija demonstruoja labai atsakingą ir kompleksinį požiūrį į Baltijos regiono ir viso NATO saugumą”, – sako krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

Vokietijos perdislokuojamas valdymo ir pranešimų centras ir tam tikri šio centro elementai ir juos aptarnaujantys kariai, kurių maždaug 100, yra dislokuoti ir Skede (Latvijoje) bei Amaryje (Estijoje).

Šiuo metu NATO oro policijai Baltijos šalyse vadovauja Italija, kurios kontingentas su keturiais naikintuvais „Eurofighter“ nuo šių metų rugsėjo aštuoniems mėnesiams (dviem rotacijoms iš eilės) yra dislokuotas Aviacijos bazėje Šiauliuose, o italus remiantis Vokietijos kontingentas su šešiais naikintuvais „Eurofighter“, taip pat dviem rotacijoms iš eilės, – Estijos karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Amaryje. Šioje misijoje budintys naikintuvai reaguoja vos tik gavę pranešimą kilti perimti, atpažinti ir lydėti neatpažintus orlaivius, skrendančius arti NATO oro erdvės. Oro policijos naikintuvų veiksmus kontroliuoja Baltijos šalyse veikiantys valdymo ir pranešimų centrai, o perdislokuojamas Vokietijos centras galės remti ir sustiprinti sąjungininkų oro policijos operacijas, treniruotes ir pratybas. Rugsėjo pradžioje Vokietija į Šiaulių oro bazę oro policijos sustiprinimui buvo atsiuntusi ir kuro papildymo ore orlaivį.

Vokiečių kariuomenės Valdymo ir pranešimų centro, kurio šaukinys „Raudonasis vanagas” (angl. „ Red Hawk“), kariai gali dislokuotis, įdiegti ir valdyti savo kompleksinę oro stebėjimo ir valdymo sistemą bet kurioje pasaulio vietoje. Šis centras glaudžiai veikia su kitais Baltijos šalių kontrolės ir pranešimų centrais ir NATO Jungtinių oro operacijų centru Uedeme, Vokietijoje. Dislokuodama šį centrą Šiauliuose Vokietija prisideda prie prieš šešerius metus pradėtų NATO saugumo užtikrinimo priemonių (angl. NATO Assurance Measures), taip pademonstruodama NATO įsipareigojimus sąjungininkams prie rytinių Aljanso sienų.

Vokietija yra pagrindinė Lietuvos sąjungininkė ir kertinis Europos stabilumo ir saugumo garantas. 2020 m. vasarą Lietuva ir Vokietija pasirašė susitarimą dėl Lietuvos ir Vokietijos karių laikino buvimo kitos valstybės teritorijoje.

 

KAM informacija